Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Algemene wijzigingsregel
Naam: HaVe (datum: 13-10-2018 11:01)

Een gewenste wijziging op een perceel binnen de bebouwde kom voldoet aan de voorwaarden, zoals opgenomen onder Artikel Algemene wijzigingsregels in het bestemmingsplan. B&W heeft een principebesluit genomen mee te willen werken aan voorgenomen wijziging. Het gaat om twee bouwblokken samenvoegen tot één bouwblok, waarbij twee separate schuren samengevoegd worden tot één schuur, waarbij totale bebouwde oppervlakte gelijk blijft. De vraag is welke ruimtelijke procedure hiervoor gevolgd moet worden. Kan dit als een binnenplanse afwijking, kruimelregeling of buitenplanse afwijking?
Reageer
Re: Algemene wijzigingsregel
Naam:
Jeroen (datum: 13-10-2018 14:23)

Dat zal in het bestemmingsplan staan vermeld.

Re: Algemene wijzigingsregel
Naam:
Tim (datum: 15-10-2018 20:53)

Een algemene wijzigingsregel zal zo zijn opgenomen omdat wijziging van het bestemmingsplan de voor de hand liggende instrument moet zijn. Misschien kan het met de kruimellijst (art.4 bijlage 2 Bor). Maar daarmee wijzigt het bestemmingsplan niet.

Deze vraag kan dus eigenlijk alleen door de gemeente worden beantwoord.
Re: Algemene wijzigingsregel
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 16-10-2018 21:34)

Wat dacht je van de wijzigingsprocedure uit de Wro? :) Dat is vergelijkbaar met het vaststellen van een nieuw stukje bestemmingsplan.

De procedures die jullie noemen zijn vrijstellingsprocedures, die wijzgen het BP inderdaad niet direct. De allerzwaarste, een projectbesluit, wordt na verloop van tijd wel 'ingevoegd' in het BP, maar zorgt pas voor een wijziging wanneer het BP daarna weer wordt herzien. Dat kan 10 jaar duren.
Re: Algemene wijzigingsregel
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 16-10-2018 21:39)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2018-07-01#Hoofdstuk3_Afdeling3.2a

En pas wanneer die procedure doorlopen is, kun je het gewijzigde BP gebruiken om andere vergunningen op te verlenen. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning bouwen. Wanneer de wijziging nog niet is vastgesteld zal ook een besluit op zo'n andere vergunning worden 'aangehouden'.
Re: Algemene wijzigingsregel
Naam:
HaVe (datum: 23-10-2018 07:21)

Staat alleen vermeld dat afdeling 3.4 AWB van toepassing is. Geldt hierbij ook artikel 2.12 Wabo, waarbij hierbij toch eigenlijk gesteld kan worden dat deze casus voldoet aan lid 1.a.1 (in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking)?
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl