Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: spuiventilatie
Naam: Jack, van SenS (datum: 26-09-2018 09:19)

Mbt spuicapaciteit eist het Bouwbesluit in art.3.42 lid 2 dat tenminste een van de beweegbare constructieonderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie van de desbetreffende verblijfsruimte 'n beweegbaar raam is.

In de toelichting staat dat dit is om te voorkomen dat spuiventilatie in een verblijfsruimte uitsluitend via 'n deur kan plaatsvinden. Vervolgens wordt vermeld dat dit raam ook een schuifpui mag zijn.

Weet iemand de achterliggende motivatie waarom alleen 'n (draai)deur niet zou kunnen volstaan?
Reageer
Re: spuiventilatie
Naam:
Michiel Meinema , van Bouwfysica Meinema (datum: 26-09-2018 09:42)

Naar mijn mening is spuien een incidentele handeling die moet zijn te verrichten bij eventuele stank of rook.

Een argument verzinnen waarom een deur hiervoor ongunstig is of verschilt t.o.v. een raam kan ik niet verzinnen.

Zeker niet als een schuifpui wel mag.

Re: spuiventilatie
Naam:
Leon (datum: 26-09-2018 10:08)

Zoals het mij verteld is: hiermee sluit je uit dat je de voordeur mee gaat rekenen om te voldoen (en zo niet of nauwelijks in te openen ramen te voorzien). In veel gevallen kan je immers je VG wel doortrekken tot in je entree en zou je dus voldoen terwijl dat in de praktijk niet altijd zo'n prettig idee is.
Re: spuiventilatie
Naam:
Leon (datum: 26-09-2018 10:18)

Aanvullend: zelf neem ik in de spuiberekening ook altijd tuindeuren en schuifpuien mee (en dan niet 'stiekem' maar gewoon met duidelijke verwijzing d.m.v. kozijnmerk bijvoorbeeld) en daar heb ik nog nooit een opmerking over gekregen vanuit de toetsende gemeenten. Is natuurlijk geen garantie/vrijbrief maar op z'n minst een teken aan de wand :)
Re: spuiventilatie
Naam:
Jack , van SenS (datum: 26-09-2018 10:52)

@Leon; op zich 'n logische uitleg, maar art.3.42 lid 2 benoemt de spuivoorziening van een verblijfsruimte en niet van een verblijfsgebied. Dan zou de voordeur dus al in de woonkamer moeten uitkomen, want de entree en/of hal kan wel onderdeel van het verblijfsgebied zijn maar zal zelden of nooit als verblijfsruimte worden aangemerkt.
Re: spuiventilatie
Naam:
Erwin (datum: 26-09-2018 11:37)

@ Leon:

Je kunt de voordeur nog steeds meerekenen. Er dient TENMINSTE een te openen raam aanwezig te zijn. Het overgrote deel van de capaciteit via een deur realiseren kan nog steeds. Daar is niks stiekem aan.
Re: spuiventilatie
Naam:
Roy (datum: 26-09-2018 12:15)

Deuren mogen wel meegenomen worden in de berekening van de spuicapaciteit echter dient daarnaast altijd een te openen raam aanwezig te zijn. Ik heb vernomen dat deze eis te maken heeft met het voorkomen van inbraak. Een deur is slechts in twee standen te zetten, dicht of geheel open. Bij het geheel open zetten van een deur vergroot je de kans op inbraak...
Re: spuiventilatie
Naam:
Leon (datum: 26-09-2018 12:19)

Tja of mijn verklaring logisch is, daar kun je over soebatten. Dat blijkt wel, want linksom of rechtsom is het ook wel weer te omzeilen. En ten aanzien van de 'standen' van een deur of raam, daar noemt het Bouwbesluit ook niets over. Middels de J-factor kun je daar wel aan rekenen, maar zelf reken ik bij ramen/deuren die volledig open kunnen gewoon met een J-factor van 1,0 (= 90 graden open). De verklaring van de voordeur is echter de enige toelichting die ik ken. En na wat denkwerk (zoals we hier met elkaar doen) kom je dan ook vrij snel tot de conclusie dat die redenatie dan enerzijds heel omslachtig is omschreven en anderzijds niet waterdicht is...
Re: spuiventilatie
Naam:
Jack , van SenS (datum: 27-09-2018 09:41)

Dat 'n deur wel meetelt tbv spuicapaciteit is duidelijk, maar zoals het Bouwbesluit het omschrijft MOET diezelfde verblijfsruimte daarnaast ook een beweegbaar raam (of schuifpui??) hebben. Een verblijfsruimte met alleen een draaideur (of dubbele draaideur) voldoet volgens het Bouwbesluit dus niet.

Een overtuigende argumentatie heb ik nog niet gevonden, ondanks jullie bijdragen (sorry ...). Ik heb de vraag inmiddels ook voorgelegd aan de Bouwbesluit Helpdesk.
Re: spuiventilatie
Naam:
Jack , van SenS (datum: 27-09-2018 09:43)

@Roy; die kans op inbraak is bij een schuifpui (wat dus wel mag ipv beweegbaar raam!) niet minder dan bij een openstaande draaideur.
Re: spuiventilatie
Naam:
Leon (datum: 27-09-2018 09:58)

Vandaar ook 'mijn' verhaal rondom de voordeur. Die laat je niet voor langere tijd open staan, ook niet als je thuis bent (ik niet althans). Bij een achterdeur speelt dat veel minder.
Re: spuiventilatie
Naam:
Roy (datum: 27-09-2018 11:35)

@Jack,

Een hefschuifpui kan gewoon dicht worden gezet op bijvoorbeeld 20cm open, hendel omhoog en de schuifpui is niet meer verder te openen...
Re: spuiventilatie
Naam:
Leon (datum: 27-09-2018 11:43)

Hand er door, hendel alsnog openen en de inbreker is binnen. En als we zo gaan redeneren, rekenen we dan ook even met een beperkte doorlaat van dat raam of die schuifpui? Het is allemaal zo theoretisch als wat. Hoe vaak zet je thuis alle ramen en deuren tegen elkaar open? Wellicht 's zomers een keer om de warmte er uit te krijgen of als de aardappels zijn aangebrand, maar dan zul je zelf ook in de buurt zijn. Het blijft een combinatie van theoretisch rekenen en praktisch gebruiken.
Re: spuiventilatie
Naam:
Jack , van SenS (datum: 27-09-2018 15:49)

Deze (gezonde) discussie levert misschien toch iets op. Alle reacties nogmaals doorgelezen zou ik me kunnen voorstellen dat als argument geldt dat 'n normale deur in geopende stand niet 'vastgezet' kan worden (hoe simpel dat in de praktijk ook kan zijn met een haakje of een wig). Een raam wordt meestal standaard uitgevoerd met een uitzethaak (alhoewel dat in de draaistand bij draai-kiepramen volgens mij ook niet het geval is). Daardoor is de kans dat 'n raam, alsook 'n schuifpui, bij wind dicht waait minder groot, dan bij 'n (draai)deur ...

Zou kunnen, toch ... ?
Re: spuiventilatie
Naam:
Michel , van Ovast (datum: 28-09-2018 17:03)

Je hebt wat teweeg gebracht.

Ik heb het letterlijk nog nooit zo bekeken/gezien. Eigenlijk altijd gedacht dat b.v. een balkondeur ook zou voldoen als spuimogelijkheid. In het verleden ook als spuimogelijkheid in berekeningen gebruikt.
Kan mij geen reden bedenken waarom een raam wel mag (moet) en een deur niet.
En wanneer wordt een raam een deur?
Inbraakwerendheid lijkt mij geen reden. Vooral niet met de tijdelijkheid van het spuiten.
Staat er letterlijk dat (alleen) een deur niet is toegestaan en een raam wel?
Zullen ze niet de binnendeuren bedoelen. Daar kan ik mij wel wat bij voorstellen, dat er niet via andere ruimte gespuid mag worden.
Re: spuiventilatie
Naam:
Michel , van Ovast (datum: 28-09-2018 17:18)

Ik heb nagelezen en idd het staat er eigenlijk heel duidelijk. (Alleen) een deur is niet toegestaan t.b.v. spuien.

Wat is het verschil tussen een deur en een groot raam? Definitie? Type beslag?

Spreek je over een frans-balkondeur of frans-balkonraam?

Ik ben wel benieuwd naar wat de achterliggende gedachte is.


Re: spuiventilatie
Naam:
Leon (datum: 29-09-2018 19:15)

Binnendeuren neem je inderdaad niet mee maar dat is ook wel logisch, je beschouwt immers ofwel de verblijfsruimte ofwel het verblijfsgebied. Bovendien gaat het om openingen in de uitwendige scheidingsconstructie. De achterliggende gedachte is mij nog steeds niet helemaal duidelijk, het is in ieder geval iets dat in het BB2012 geintroduceerd is. En verder, tja... heb nog niet meegemaakt dat deze regel bepalend is geweest voor het wel of niet voldoen.
Re: spuiventilatie
Naam:
Michel , van Ovast (datum: 01-10-2018 16:50)

Ik zag dat in het "nieuwe" besluit-bouwwerken leefomgeving - lid 2 - nu ook een deur (die grenst aan de buitenruimte) wordt omschreven:

Artikel 4.131 (capaciteit spuivoorziening)

1. Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 6 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van dat gebied. In een uitwendige scheidingscon-structie van dat gebied zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd.

2. Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 3 dm3/s per m2 vloeroppervlakte van die ruimte. In een uitwendige scheidingscon-structie van die ruimte zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd. Ten minste een van die beweegbare constructie-onderdelen is een raam, of een deur die grenst aan een tot de woonfunctie behorende buitenruimte.

3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan de bedoelde capaciteit worden gerealiseerd met een in artikel

4.122 bedoelde voorziening voor luchtverversing.
Re: spuiventilatie
Naam:
Jack , van SenS (datum: 02-10-2018 12:25)

Hieronder de uitleg van de Helpdesk Bouwregelgeving van de overheid (resp. Arcadis). Leon zat dus al redelijk op koers met zijn reactie.

knippen/plakken: "Het Bouwbesluit 2012 kent geen definitie van een raam, anders dan wat in het algemeen spraakgebruik als raam wordt gezien. Wat in het tweede lid van artikel 3.42 van het Bouwbesluit 2012 wordt bedoeld te bereiken, is dat in een verblijfsruimte, naast een deur, ten minste één te openen raam aanwezig moet zijn voor het kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht, die bij een huishoudelijke calamiteit kan optreden. Men spreekt van een raam, om tot uitdrukking te brengen dat het onwenselijk is om voor een spuivoorziening volledig op een voordeur te zijn aangewezen. Een voordeur houdt men namelijk, om insluiping te voorkomen, bij voorkeur dicht. Bij een balkon- of tuindeur is dat risico afhankelijk van de situatie voldoende beperkt. Het besluit verbiedt niet dat het raam in een deur is opgenomen. Dit raam mag ook een schuifpui zijn."
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl