Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Vergunningsvrij bouwen lopende aanvraag omgevingsvergunning
Naam: T.Burgers, van Adviesburght bv (datum: 23-09-2018 17:08)

We hebben een aanvraag om omgevingsvergunning aangevraagd voor een interne verbouwing tot 6 zelfstandige woning. Vrijwel alle werkzaamheden zijn in beginsel vergunningsvrij (badkamer, keuken, lichte binnenwanden plaatsen). Omdat we een nieuwe huisnummerbeschikking aanvragen dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Daarnaast worden er brandwerende wanden en deuren geplaatst geplaatst zodat alle woningen een veilig vluchtroute hebben. Er is geen strijdigheid met het bestemmingsplan en de functie van de bestemming wijzigt niet. Het betreft een zogenaamde gebonden beschikking. Helaas heeft een groot aantal omwonenden zienswijzen tegen het plan ingediend en de gemeente heeft de vergunningverlening met 6 weken opgeschort. Vraag is mag aanvrager starten met de genoemde vergunningsvrije werkzaamheden welke onderdeel uitmaken van het bouwplan voordat de vergunning is afgegeven? Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet, Tom Burgers
Reageer
Re: Vergunningsvrij bouwen lopende aanvraag omgevingsvergunning
Naam:
A (datum: 23-09-2018 17:32)

Was de gemeente bij vooroverleg positief over het plan? Meestal worden er niet zomaar woningcontingenten 'opgeofferd' Misschien betreft het kamers?
Maar om uw vraag te beantwoorden: Vergunningsvrij is vergunningsvrij. Zolang het maar aan het bouwbesluit doet kunt u uw gang gaan. Of het verstandig is moet u zelf beoordelen.


Re: Vergunningsvrij bouwen lopende aanvraag omgevingsvergunning
Naam:
Leon (datum: 24-09-2018 08:23)

Het lijkt mij voor de verstandhouding in ieder geval niet handig. Nog geen vergunning maar wel alvast beginnen, dat gaat nooit goed vallen. Ondanks het feit dat je in je recht staat. Reken maar dat je op je vingers gekeken gaat worden, ook door de gemeente.
Re: Vergunningsvrij bouwen lopende aanvraag omgevingsvergunning
Naam:
Jack , van SenS (datum: 24-09-2018 10:27)

De vergunning is nog niet verleend en toch zijn er al zienswijzen ingediend?


Re: Vergunningsvrij bouwen lopende aanvraag omgevingsvergunning
Naam:
pino (datum: 24-09-2018 11:38)

Zijn er ook geen strijdigheden met het burgerwetboek?


Re: Vergunningsvrij bouwen lopende aanvraag omgevingsvergunning
Naam:
Cees (datum: 24-09-2018 14:22)

Het is niet mogelijk om vergunningsvrij te bouwen als het aantal woningen wijzigt. Zie artikel 5, lid 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.
Re: Vergunningsvrij bouwen lopende aanvraag omgevingsvergunning
Naam:
Jack , van SenS (datum: 24-09-2018 14:55)

Inderdaad. Het is niet vergunningplichtig vanwege de nieuwe huisnummerbeschikking, maar vanwege het feit dat het aantal woningen wijzigt.

Het staat de gemeente vrij om (zonder opgaaf van reden) de beslistermijn met max. 6 weken op te schorten. Dat wil niet zeggen dat ze die 6 weken volledig nodig hebben. Vanaf de datum dat de vergunning wordt verleend gaat de bezwaartermijn in. Tijdens die periode (van 6wk) kunnen omwonenden bezwaar maken tegen de verleende vergunning.
Re: Vergunningsvrij bouwen lopende aanvraag omgevingsvergunning
Naam:
Leon (datum: 24-09-2018 15:05)

Dan nog wil dat niet zeggen dat bepaalde zaken niet vergunningsvrij kunnen zijn. Als ik in mijn woning toevallig 6 badkamers en 6 keukens wil dan staat het mij (in principe) vrij om die aan te brengen. Dat je ze vervolgens opdeelt in meerdere woningen/wooneenheden/o.i.d. is heel wat anders.
Re: Vergunningsvrij bouwen lopende aanvraag omgevingsvergunning
Naam:
Cees (datum: 24-09-2018 19:15)

Leon, vergunningsvrij bouwen moet wel aannemelijk zijn. Een woning met 6 badkamers en 6 keukens is niet aannemelijk. Vooral omdat de gemeente nu al wetenschap van heeft dat de intentie is om 6 woningen te realiseren.
De gemeente kan een bouwstop dan makkelijk verdedigen.
Re: Vergunningsvrij bouwen lopende aanvraag omgevingsvergunning
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 24-09-2018 19:29)

Als je nieuwe woningen maakt is er in principe niets vergunningvrij.
Re: Vergunningsvrij bouwen lopende aanvraag omgevingsvergunning
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 24-09-2018 19:32)

@leon,

Dat is prima, maar wanneer je het aantal woningen verandert vervallen je vergunningvrije 'voorrechten'.

Als je zegt dat je een groepswoning wilt maken is dat ook prima, maar dan gelden er andere technische eisen, waardoor je waarschijnlijk erop uit komt dat je je beschermde subcompartimentering moet aanpassen en in dat opzicht weer vergunningplichtig wordt ook al verandert je aantal woningen niet.
Re: Vergunningsvrij bouwen lopende aanvraag omgevingsvergunning
Naam:
Leon (datum: 24-09-2018 22:49)

Strikt genomen verandert het aantal woningen toch ook niet? De vergunning is er immers nog niet ;)
Re: Vergunningsvrij bouwen lopende aanvraag omgevingsvergunning
Naam:
Joost (datum: 26-09-2018 08:03)

Het is toch ook niet vergunningsvrij omdat je je brandscheidingen aanpast/verlegd. Dat is ook een activiteit waar je een vergunning voor moet aanvragen.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl