Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Dikte spouwmuur
Naam: Ramon (datum: 05-09-2018 17:01)

We zijn bezig met een vergunningvrije aanbouw. Nu is staat de binnenmuur al, maar is er een verrekening gemaakt waardoor er minder ruimte voor de spouwmuur overblijft dan voorzien. Dit is (+/- 3cm). We gaan folie-isolatie gebruiken, maar ik vraag mij af of we nu voldoen aan het bouwbesluit. Of bestaat het risico dat als er een controle vanuit de gemeente plaatsvindt het bouwwerk afgebroken moet worden?

Alvast bedankt voor jullie hulp!
Reageer
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
D. Smabers (datum: 05-09-2018 17:50)

Ook bij vergunningsvrij bouwen moet je gewoon voldoen aan het bouwbesluit. Voldoe je hier niet aan dan kan dit bij een eventuele controle reden voor afkeuring zijn.

Nu is het wel zo dat een bepaald percentage van de schil niet aan de Rc eis hoeft te voldoen (dit ivm de altijd aanwezige koudebruggen. Je moet het bouwbesluit er maar even op naslaan en dan kijken of je het redt.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Jeroen (datum: 05-09-2018 21:10)

folie?
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Michiel Meinema , van Bouwfysica Meinema (datum: 06-09-2018 08:54)

3 cm. spouwdikte?
Met reguliere isolatiematerialen ga je dan naar een Rc van max. 1,0 daarnaast wil je eigenlijk de spouw kunnen ventileren.

Re: Dikte spouwmuur
Naam:
D. Smabers (datum: 06-09-2018 08:54)

@Jeroen: dat is isolatie die is opgebouwd uit diverse lagen folie. Bijvoorbeeld van Airflex of SuperFoil.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Michiel Meinema , van Bouwfysica Meinema (datum: 06-09-2018 09:32)

folie isolatie die werkt volgens het principe reflectie helpt met name om warmtetransport via radiatie tegen te gaan. Convectie en conductie (ander warmtetransport) gaan door die folie heen alsof het er niet zit.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Ramon (datum: 06-09-2018 10:01)

Allereerst dank voor alle reacties! Ja dat klopt, we zaten te denken aan Airflex Global. Uit de informatielink blijkt dat dit 1.9 RC-waarde biedt: https://airflex.nl/wp-content/uploads/2016/08/Airflex_isolatiefolie_matrix_2016.pdf.

Uit een ander topic blijkt echter het volgende: 'In het nieuwe tweede lid van artikel 5.6 (verbouw), Stb. 2013, 75, (vernummerd tot derde lid (bij Stb. 2015,425) is een specifiek voorschrift voor nieuwe dakkapellen en zogenoemde bijbehorende bouwwerken opgenomen. Bij het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of van een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) geldt wat betreft de thermische isolatie het nieuwbouwniveau onverkort. Onder een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in bijlage II bij het Bor wordt verstaan: de uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. Zie ook de toelichting op die begripsbepaling in Staatsblad 2010, 696. Onder het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een bijbehorend bouwwerk wordt bijvoorbeeld begrepen het uitbouwen van een woonkamer of keuken en het plaatsen van een dakopbouw. Er wordt op gewezen dat het bij bijbehorende bouwwerken in de zin van het Bor niet alleen om bouwwerken op de begane grond gaat maar ook om bouwwerken op verdiepingen of in de kapconstructie. Bij nieuwe dakkapellen en aan- of uitbouwen mag dus in afwijking van het algemene voorschrift (was enig voorschrift, nu het eerste lid) niet worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau, behalve bij toepassing van artikel 5.4 (luchtvolumestroom) waar wel mag worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau. Met dit nieuwe voorschrift wordt invulling gegeven aan een toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2011/2012, 32 757, nr.40).'

De uitbouw bij de bestaande woning valt dus onder de definitie van bijbehorend bouwwerk dus is art. 5.6 lid 3 van toepassing. De Rc-waarden dienen dus aan de nieuwbouweisen te voldoen (dak: Rc=6, gevel Rc=4,5 en vloer: Rc=3,5).

Dit betekent dan toch ook dat de gevel moet voldoen aan 4,5 RC en dat ik met het genoemde isolatiefolie niet zal voldoen aan het Bouwbesluit? En het dus niet mogelijk is, zoals D. Smabers aangeeft, dat een bepaald percentage van de schil niet aan de Rc eis hoeft te voldoen?
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Leon (datum: 06-09-2018 10:22)

Wat je hier ziet zijn de waarden voor nieuwbouw, in geval van uitbreiding mag je uitgaan van de verbouweisen. Dat betekent dat je de isolatiewaarden aan moet houden zoals ze nu ook in de bestaande woning zijn gebruikt, met een ondergrens van Rc = 1,3 m2 K/W. E.e.a. conform artikel 5.6 van het Bouwbesluit.

Het percentage waarvoor geen isolatiewaarde geldt gaat je niet helpen, dat is zeer beperkt en hier niet voor bedoeld. Die regel is er om zaken als zaken als ventilatieroosters en brievenkleppen e.d. mogelijk te maken.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Tom (datum: 06-09-2018 10:57)

@Leon,

conform Bouwbesluit 5.6 lid 3 dien je bij het oprichten van een bijbehorend bouwwerk te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 5.3, de nieuwbouweisen dus.

er geld wel degelijk een isolatie eis van 3,5 voor de vloer, 4,5 voor de wanden en 6 voor het dak.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Leon (datum: 06-09-2018 11:15)

@Tom
Citaatje uit dat artikel:
'waarbij in plaats van het in artikel 5.4 aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.'
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
D. Smabers (datum: 06-09-2018 11:23)

@Leon: volgens mij heeft Tom gelijk hoor.

Pas geleden is hier ook een vraag over gesteld:

http://www.bouwhelp.nl/vraag/69543_rc_waarden_bij_uitbouw_bestaande_woning

En:

http://www.bouwhelp.nl/vraag/69526_vragen_mbt_geisoleerde_berging

Het is niet echt logisch om de uitbouw van een hoge Rc waarde te voorzien als het grootste gedeelte van het gebouw minder goed ge´soleerd is maar desondanks moet het wel.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
D. Smabers (datum: 06-09-2018 11:29)

@Ramon: Je zou nog kunnen kijken naar vacuŘmisolatie (bijv. Kingspan Optim-R). Dat heeft een lambda waarde van 0,007 W/m2.K.

Het is ongetwijfeld behoorlijk prijzig en ik weet niet of het gemakkelijk te verwerken is maar wie weet kun je er iets mee.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Jeroen (datum: 06-09-2018 11:33)

Dat spul is maatwerk.

Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Tom (datum: 06-09-2018 11:41)

@ leon,

klopt, maar dat gaat over artikel 5.4, artikel 5.3 is van overeenkomstige toepassing, en daar staan de isolatiewaarden.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Ramon (datum: 06-09-2018 11:52)

Bedankt voor de vele reacties! Ik zal dus moeten voldoen aan 4,5 RC. Nu is het dus de afweging of ik mijn al bestaande binnenmuur afbreek en opnieuw plaats of dat ik de gok waag door niet aan het bouwbesluit te voldoen. Gezien het feit dat het een jaren dertig woning betreft, zal zelfs een isolatiewaarde van +/- beter zijn dan de rest van het gebouw. Nu wil ik graag het volgende nog weten. Stel de aanbouw is gereed en de gemeente komt controleren. Is i) te achterhalen dat niet wordt voldaan aan de geldende RC-waarde en ii) als dit opgemerkt wordt wat is daar het gevolg van? Kan worden verlangd dat de aanbouw wordt afgebroken?
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
D. Smabers (datum: 06-09-2018 11:58)

Is het geen optie om te kijken of je de buitenmuur niet iets naar buiten kan plaatsen?
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Ramon (datum: 06-09-2018 12:06)

Dat was de bedoeling, maar de buren hebben zich in de loop van de bouw bedacht en aangegeven dat zij hun schutting wilden behouden. Derhalve kan de buitenmuur dus niet meer de erfgrens komen.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Leon (datum: 06-09-2018 12:07)

@D. Smabers
Hmm, interessant. Ik zie nu ook dat mijn verwijzing naar het rechtens verkregen niveau in dat opzicht niet relevant is, dat gaat niet over de Rc-waarden maar over de luchtvolumestroom (iets te snel gelezen dus). Los van het feit dat ik de wetgeving in deze niet helemaal lijkt het er op dat je gelijk hebt.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
D. Smabers (datum: 06-09-2018 12:10)

@Leon: ik dacht precies hetzelfde totdat ik het echt uitzocht.

Het is mijns inziens ook niet heel logisch om een klein deel (aanbouw) ineens veel beter te gaan isoleren dan het bestaande gebouw maar het is niet anders.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Leon (datum: 06-09-2018 12:13)

Klopt. Maar nu ik er zo over nadenk, volgens mij was de regeling in Bouwbesluit 2003 niet anders. Daar moest een uitbouw ook voldoen aan de minimale Rc-waarde (destijds nog 2,5 m2 K/W), ongeacht hoe de bestaande woning is ge´soleerd.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Leon (datum: 06-09-2018 12:15)

@Ramon
Dan zou ik toch maar eens met de buren om de tafel gaan en de problematiek voorleggen. Ik snap eerlijk gezegd ook niet waarom je die schutting zou willen behouden, dan heb je straks dus een stapel planken met daarachter direct een hogere muur. Waarom niet die schutting iets inkorten (voor jouw rekening uiteraard) en de muur er voor in de plaats zetten?
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
D. Smabers (datum: 06-09-2018 12:16)

@Ramon: dat is altijd lastig. Heeft de opdrachtgever al aangeboden om bijvoorbeeld voor zijn kosten een nieuwe schutting te laten plaatsen?

Qua kans op afbreken in opdracht van de gemeente: dat is een lastige. Het hangt denk ik erg af van hoe streng de gemeente tegen dit soort zaken optreedt en hoe wel willig de eventuele ambtenaar is die komt controleren.

Vraag eens na in de omgeving of bij de aannemer of die ervaringen met de betreffende gemeente heeft. Ikzelf zou het bij de opdrachtgever neerleggen; durft die het risico aan dat ze eventueel later de boel moeten aanpassen of kiest hij/zij eieren voor zijn geld en past het gelijk aan?

Kun je overigens niet de binnenzijde van het binnenspouwblad isoleren? Niet ideaal maar dan hoef je nu en eventueel later niks te slopen.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Jack , van SenS (datum: 06-09-2018 14:18)

Je omschrijft het niet specifiek, maar klopt het dat je de bestaande scheidingsmuur met de buren als buitenblad wilt gebruiken, en een nieuwe binnenblad plaatst (of al geplaatst hebt)?

In dat geval is aan de binnenzijde isoleren inderdaad een optie. De netto afmetingen van de uitbreiding worden sowieso kleiner.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
pino (datum: 06-09-2018 15:12)

Is het problematische om dat muurtje opnieuw te zetten?
Staat hij dan nog op de fundering

zo ja slopen en opnieuw optrekken
is waarschijnlijk toch de beste en goedkoopste oplossing.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Michiel Meinema , van Bouwfysica Meinema (datum: 07-09-2018 13:23)

A.u.b. geen vacuumpaneel, het kost energie om een vacuum in stand te houden, uit onderzoek is gebleken dat die dingen naar verloop van tijd vaak lek raken.

Verder kan folie nooit een Rc van 1,9 halen.

Plaats isolatie wat min of meer gelijkwaardig is aan wat in overige wanden is geplaatst.

Koude zoekt weg van minste weerstand, net als lucht en geluid.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Leon (datum: 07-09-2018 13:46)

@Jack
Zoals ik het lees zou de gehele spouwmuur aanvankelijk exact tegen de erfgrens gebouwd worden, maar heeft de buurman zich nu bedacht en moet de schutting toch in z'n geheel blijven staan. Buitenblad moet dus meer naar binnen terwijl het binnenblad al staat.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Jack , van SenS (datum: 11-09-2018 15:03)

@ Leon; zo had ik 'm nog niet gelezen, maar ik denk dat je gelijk hebt.
Re: Dikte spouwmuur
Naam:
Ramon (datum: 18-09-2018 21:20)

Ja, dat klopt. De muur zou op de plaats van de schutting komen, maar de buren hadden zich bedacht. We hebben de muur inmiddels gesloopt en 11 cm verplaatst.. dank voor al jullie hulp!
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl