Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: NEN5096 of NEN-EN 1627
Naam: B. Dover (datum: 27-08-2018 10:05)

Best mensen,

Mijn opdrachtgever stelt voor om de inbraakwerendheid van zijn woning te laten voldoen aan de NEN-EN 1627 i.p.v. aan de in het bouwbesluit genoemmde NEN5096. Een en ander moet in de technische omschrijving worden opgenomen. Ik vraag mij af of dit wettelijk gezien kan (bouwbesluit wijst naar de nederlandse norm, niet naar de europese).

Ik heb op de website van de NEN gezocht maar kom er niet echt uit. Ik begrijp dat de NEN5096 is aangepast n.a.v. het verschijnen van de NEN-EN 1627 maar er staat ook dat producten die voldoen aan de NEN-EN1627 niet per se voldoen aan de NEN5096 en daarmee dus strijdig kunnen zijn met het bouwbesluit.

Is het het verstandigst om gewoon de NEN5096 aan te houden tot dat dit in het bouwbesluit wordt aangepast?
Reageer
Re: NEN5096 of NEN-EN 1627
Naam:
Wim (datum: 28-08-2018 00:09)

De herziening van NEN 5096 Inbraakwerendheid Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen Eisen, classificatie en beproevingsmethode is gepubliceerd. Door de
Inderdaad de nen5096 2012 is aangewezen in de regeling bb.
Past hij de 1627 toe als zijnde gelijkwaardigheid art.1.3. Op grond waarom, de aannemer moet dit aantonen?

Dit heb ik van internet afgehaald:
komst van de Europese normen voor inbraakwerendheid, moest NEN 5096 worden herzien.

Bij publicatie van een Europese norm is NEN verplicht conflicterende normen in te trekken. Dit geldt ook voor NEN 5096, welke grotendeels gelijke onderwerpen bevat met de in 2011 gepubliceerde NEN-EN 1627 t/m NEN-EN 1630, de Europese normen op het gebied van inbraakwerendheid. Voor de niet-conflicterende onderdelen van de norm, en om nationale keuzes te omschrijven, is de nieuwe NEN 5096 opgesteld.
Re: NEN5096 of NEN-EN 1627
Naam:
Jack , van SenS (datum: 28-08-2018 09:01)

Het lijkt me op z'n minst zinvol om inzichtelijk te maken waar de verschillen zitten tussen de NEN 5096 en NEN-EN 1627.

Op dit moment moet je voldoen aan NEN 5096;2012 (incl.wijz.blad A1;2015). Als NEN-EN 1627 zwaardere eisen stelt aan een bepaald onderdeel dan NEN 5096, dan zal het wettelijk gezien geen probleem zijn die al toe te passen. Als NEN-EN 1627 lichtere eisen stelt aan een bepaald onderdeel, dan moet je formeel nu NEN 5096 nog aanhouden. Mocht de opdrachtgever dat niet wenselijk vinden dan kun je de verschillen voorleggen aan de toetsende instantie (gemeente?). Reden is dan dat NEN 5096 binnen afzienbare tijd zal worden aangepast (en aangestuurd vanuit het Bouwbesluit). Vwb dit laatste zou je eens kunnen informeren bij het NNI?
Re: NEN5096 of NEN-EN 1627
Naam:
pino (datum: 28-08-2018 12:32)

in principe zou de NEN 5096 meest recente versie de NEN-EN moeten insluiten zonder onderschreidingen van deze laaste norm.

raadpleeg de inleiding daar staat e.a ongetwijfeld op een juridische manier in verwoord.

Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl