Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: afstand tallud tot erfgrens
Naam: Hans (datum: 14-07-2018 16:49)

Is er ergens bepaald wat de minimale afstand moet zijn van een fors tallud, denk aan 3,25 mtr breed en 1,7 mtr hoog en 100 mtr lang naar de erfgrens van een belendend perceel.

Uitgaande van de massa van klei en leem kom ik op een belasting van ca 5 Ton/mtr lengte. Het geheel staat parallel aan de erfgrens. Hoe ver moet je bij de erfgrens vandaan blijven om geen verzakking (zetting) bij de buren te krijgen, er wordt geen fundatie gemaakt en het staat op veengrond ?
Reageer
Re: afstand tallud tot erfgrens
Naam:
Jeroen (datum: 14-07-2018 16:57)

De zakking is niet eenvoudig te bepalen en heeft grote marges.

Denk er om dat water op eigen grond moet blijven op grond van het Burgerlijk Wetboek.
Re: afstand tallud tot erfgrens
Naam:
Hans (datum: 14-07-2018 19:05)

Lijkt me duidelijk dat het niet eenvoudig is. Heb al wat gezocht maar ben zelf geen bouwkundige. De huidige situatie is dat het tallud 30 cm naast een zwaar betonnen pad ligt. Onder het pad ligt een laag van ruim 50 cm grondverbetering. Het pad is in een periode van 5 dagen al ongeveer 0,5 graden gezakt, heb meerdere meetpunten gebruikt. Het tasllud ligt er al een week of 3 en de eerste meting gaf 89,4 graden gemiddeld en de tweede meting dus na 5 dagen 88,8. Als dat in dit tempo doorgaat dan ligt het pad met een paar weken 5 graden scheef.
Re: afstand tallud tot erfgrens
Naam:
Jack , van SenS (datum: 16-07-2018 10:14)

Ook voor een bouwkundige is dit lastig materie. Raadpleeg een constructeur en/of bodemdeskundige.
Re: afstand tallud tot erfgrens
Naam:
pino (datum: 16-07-2018 11:55)

Dat gaat niet zo door
zetting is geen lineair proces

Als je een weg aanlegt middels een grond verbetering en ophoging kom je naar een paar maanden/jaren als het min of meer stabiel is geworden terug om de zetting te compenseren.

Er zijn geen regels met betrekking tot zettingen van grond als er geen gebouwen of iets dergelijks op staan.

(Er zijn wel regels met betrekking tot zettingen van naastgelegen gebouwen)

het invloeds-gebied is afhankelijk van de grondsoort tot maximaal ongeveer 2,5* de breedte van het grondlichaam aan elke zijdeRe: afstand tallud tot erfgrens
Naam:
Jeroen (datum: 16-07-2018 15:39)

Zetting wordt aangehouden op 30 jaar in berekeningen. Een exacte berekening kun je wel vergeten. Dat ook met een (uitgebreid) onderzoek van de bodem.

Een indicatie van de mate van zakkingsgevoeligheid van de bodem is soms af te leiden uit op staal gefundeerde bebouwing en ook bestratingen.

Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl