Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: BOR tegenover bestemmingsplan
Naam: Martijn (datum: 09-07-2018 18:49)

Beste lezers en beantwoorden, ik ben al een tijd op zoek naar meer informatie voor ik een gesprek aan ga met mijn gemeente.
De situatie is als volgt. Achter ons huis is als het ware een open plaats. Deze willen we overkappen, zodat het een bijkeuken wordt. Hij ligt op het achtererf.

In de BOR wordt gesproken dat in ons geval we maximaal 50% van de initiële oppervlak mogen bebouwen.
Echter staat in ons bestemmingsplan van de gemeente dat we mogen volbouwen met de functie wonen, zolang er maar 25m2 perceel open overblijft. Aan dat laatste punt voldoen wij. Aan het BOR punt kunnen we nooit meer voldoen omdat de vorige eigenaar in 1996 reeds een grote aanbouw aan het huis heeft gebouwd, waardoor meer dan 50% bebouwd is.

Heeft iemand hier nog een aanvulling of tip op, want wat moet ik nu aandragen en volgen.
Reageer
Re: BOR tegenover bestemmingsplan
Naam:
P. Gianni (datum: 09-07-2018 20:56)

Als u voldoet aan de regels van het bestemmingsplan dan mag u in principe gewoon uitbouwen. U moet dan echter wel een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. Mocht u vergunningsvrij willen bouwen dan kunt u dit proberen via artikel 3 uit bijlage 2 van de BOR.

Vergunningsvrij bouwen valt uiteen in 2 categorieen; de categorie 'in strijd met het bestemmingsplan' (BOR bijlage 2, artikel 2) en 'niet in strijd met het bestemmingsplan'. (BOR bijlage 2, artikel 3). U geeft aan dat hetgeen u wilt bouwen niet in strijd is met het bestemmingsplan, wellicht dat dit dan knder te brengen is in artikel 3 en u dus alsnog vergunningsvrij kunt bouwen.
Re: BOR tegenover bestemmingsplan
Naam:
Martijn (datum: 09-07-2018 21:11)

Beste P.Gianni, dank je wel voor dit heldere antwoord. Ik ga het artikel lezen. Wellicht kom ik nog hier terug als er iets niet geheel duidelijk in is.
Re: BOR tegenover bestemmingsplan
Naam:
Martijn (datum: 09-07-2018 21:15)

Oké, de stukken gelezen. In artikel 2 wordt gesproken over de 50% regel. Maar gezien ik val onder artikel 3, waarin die regel niet staat, kan ik dus vergunningsvrij bouwen achter het huis.


Re: BOR tegenover bestemmingsplan
Naam:
P. Gianni (datum: 10-07-2018 07:22)

U kunt dit even voorleggen aan de gemeemte. Zij kunnen u hier dan verder over informeren.

Houdt er wel rekening mee dat de regels van vergunningsvrij bouwen die in de artikelen staan anders zijn dan die uit het bestemmingsplan. Afhankelijk van wat u wilt kan het soms lonend zijn toch een vergunning aan te vragen.
Re: BOR tegenover bestemmingsplan
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 10-07-2018 14:02)

Wat je moet beseffen is dat een aanvraag omgevingsvergunning uit verschillende activiteiten kan zijn opgebouwd, en die activiteiten moet je los van elkaar beoordelen. Bor bijlage II art. 2 en 3 zegt iets over meerder activiteiten.

artikel 2 omschrijft gevallen die vergunningvrij zijn voor ZOWEL de activiteit 'bouwen' als de activiteit 'afwijken regels ruimtelijke ordening', bijvoorbeeld een bestemmingsplan.

Wanneer je binnen artikel 2 valt kun je dus zonder vergunning bouwen in afwijking van het bestemmingsplan, en hoef je ook geen bouwaanvraag ervoor te doen.

Artikel 3 omschrijft gevallen waarin je nog steeds geen bouwactiviteit hoeft aan te vragen, maar waarbij het WEL nodig is dat je aan het bestemmingsplan voldoet. Zo niet moet je een omgevingsvergunning aanvragen voor het afwijken ervan. Dan zijn de regels vanuit het BP dus wel weer leidend, en kan de gemeente je vergunning weigeren wanneer ze niet willen dat je afwijkt van het BP.
Re: BOR tegenover bestemmingsplan
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 10-07-2018 14:05)

@martijn,

ik vind het trouwens wel een rare bepaling vanuit het BP, heb je een adres voor ons zodat we het zelf eens na kunnen kijken op ruimtelijkeplannen.nl?
Re: BOR tegenover bestemmingsplan
Naam:
Martijn (datum: 10-07-2018 22:29)

@J.Bolte, het gaat om Heemstede. Wij vallen onder Bestemmingsplan Woonwijken Zuid en West.
Re: BOR tegenover bestemmingsplan
Naam:
Martijn (datum: 10-07-2018 22:32)

Voor het gemak;
23.2.2 Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. de goot- en bouwhoogte mogen ten hoogste de ter plaatse van de aanduidingen “maximale goothoogte (m)” en “maximale bouwhoogte (m)” aangegeven hoogtes bedragen;

b. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 70 m² per bouwperceel;

c. ten minste 25 m² van het bouwperceel blijft onbebouwd;

d. sub c is niet van toepassing voorzover dit ertoe leidt dat op een bouwperceel minder dan 25 m² aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen kan worden opgericht;

e. voor zover de gronden zijn aangeduid met een maatvoeringaanduiding “maximum bebouwingspercentage”, mag in aanvulling op het bepaalde sub b, c en d per bouwperceel ten hoogste het aangegeven bebouwingspercentage worden gebouwd;

f. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen de goot- en bouwhoogte, voor zover gelegen op minder dan 3 meter achter de achtergevel van het hoofdgebouw en tussen het verlengde van de zijgevels en/of van het hoofdgebouw scheidende wanden, niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,3 meter, met een maximum van 4 meter, gemeten vanaf het aansluitende terrein.
Re: BOR tegenover bestemmingsplan
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 11-07-2018 14:47)

Zolang je onder die max van 70 m2 bebouwing blijft kun je art. 3 gevallen compleet zonder vergunning neerzetten.

Wanneer je totale oppervlakte aan bijgebouwen meer dan 70 m2 wordt moet je een ruimtelijke ontheffing aanvragen, maar hoef je geen bouwaanvraag te doen.
Re: BOR tegenover bestemmingsplan
Naam:
Martijn (datum: 12-07-2018 06:17)

Fijn om te lezen. Onze reeds bestaande uitbouw is 24m2, dus met de nieuwe erbij van 12m2 reden we dit dus makkelijk.

Bedankt voor de goede informatie
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl