Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Oppervlakte schuur bij herbouw
Naam: Jay (datum: 12-06-2018 14:51)

Op mijn erf staat een schuur van 400 m2. Deze is destijds met vergunning gebouwd en staat binnen het bouwvlak.

Het geheel heeft een woonbestemming. In de planvoorschriften van het bestemmingsplan staat bij deze bestemming het volgende over bijgebouwen: "de gezamenlijke oppervlakte zal niet meer bedragen dan 50 m2, dan wel niet meer dan de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt".

Dat is het enige wat in het plan staat over de oppervlakte van bijgebouwen. Er staat dus niets in over slopen en herbouwen en dat dan oppervlakte moet worden ingeleverd, wat je wel eens ziet in andere plannen.

Nu denk ik het volgende:

a. als ik een omgevingsvergunning aanvraag voor het herbouwen van die schuur en dus het slopen van de oude schuur, dan mag die nieuwe schuur ook 400 m2 worden.

b. als ik hetzelfde doe, maar ik vraag vergunning voor het bouwen van een schuur van (bijvoorbeeld) 200 m2, dan mag dat ook maar dan is vanaf het moment van sloop de maximum oppervlakte 200 m2 geworden.

c. als ik alleen een vergunning vraag voor het slopen van de oude schuur en niet direct een nieuwe bouw, dan is vanaf het moment van sloop de maximum oppervlakte van de schuur 50 m2 geworden.

Zie ik dat goed ? Of maak ik ergens fouten ?
Reageer
Re: Oppervlakte schuur bij herbouw
Naam:
pino (datum: 12-06-2018 18:50)


Ik denk dat je het goed hebt samen gevat.
de bestaande situatie is de laatst vergunde toestand.

Re: Oppervlakte schuur bij herbouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 12-06-2018 23:26)

Je maakt de fout dat je denkt dat die oude vergunning nog op de een of andere manier 'doorwerkt'. Dat is niet zo.

Op het moment dat je oude schuur afgebouwd was, is die oude vergunning uitgewerkt, en dient alleen nog als archiefstuk om aan te tonen dat je DESTIJDS conform de regels hebt gebouwd. Wanneer in de loop der jaren het beleid gewijzigd is rondom de maximale oppervlakte, en je zou nu een vergunning aanvragen, wordt die getoetst aan het beleid en de situatie die er nu zijn.

Je oude schuur mag blijven staan, maar zie het als een soort uitsterfbeleid. Op het moment dat je hem weghaalt, mag je hem niet meer terugbouwen.
Re: Oppervlakte schuur bij herbouw
Naam:
Leon (datum: 13-06-2018 09:40)

Basis vertrekpunt is inderdaad de 'nieuwe' dus geldende regelgeving. Als die maximaal 50 m2 toestaat dan moet je het daar mee doen. Enige uitweg die ik in dat geval zie is dat je die bestaande schuur 1-op-1 vervangt. Je zou eens bij de gemeente kunnen informeren hoe ze dat zien. Mocht men dat niet willen dan kun je 'm altijd nog gefaseerd renoveren/vernieuwen totdat de hele hut als nieuw is. Dat kunnen ze nooit weigeren (neem aan dat het geen monument is). Veel zaken zul je dan ook vergunningsvrij kunnen doen, feitelijk pleeg je dan onderhoud.
Re: Oppervlakte schuur bij herbouw
Naam:
pino (datum: 13-06-2018 09:43)

Bolte als de ts de werkelijke tekst weergeeft ben ik het niet met je eens

Bij een aanvraag is het max. toegestane oppervlakte 50 m2 of gelijk aan het huidig indien dat meer is staat daar.
dus feitelijk staat daar dat het max oppervlakte 400m2 is ten tijden van een aanvraag op dit moment.

Je mag volgens mij een nieuw bijgebouw of bijgebouwen zetten met het zelfde oppervlakte als je gelijktijdig de oude sloopt in 1 omgevingsvergunningRe: Oppervlakte schuur bij herbouw
Naam:
Leon (datum: 13-06-2018 09:47)

Overigens kan ik me ook voorstellen dat men met een kleinere schuur akkoord zou willen gaan (bijvoorbeeld die 200 m2), maar dat is op voorhand niet te zeggen. Als er nu 400 m2 oude zooi staat en er komt een nette schuur voor terug dan is dat wellicht niet conform bestemmingsplan maar wel een kwaliteitsslag waar het doorgaans om te doen is. Sommige gemeenten zijn daar wel voor te porren, zeker als het om beeldbepalende bebouwing gaat (bijvoorbeeld in het buitengebied). Daar zou je eens naar kunnen informeren. Nee heb je, ja kan je krijgen.
Re: Oppervlakte schuur bij herbouw
Naam:
P. Gianni (datum: 13-06-2018 10:35)

In dit soort gevallen is het altijd goed om bij de gemeente langs te gaan en te kijken hoe zij hier tegenaan kijken. Soms is het de gemeente te doen om rommelige erven aan te pakken en zijn ze blij als je er iets nieuws neerzet. Soms willen ze de hoeveelheid bebouwing verminderen en zullen ze dus minder toestaan. Het is maar net waar ze heen willen.

Overigens lijkt het mij inderdaad dat er staat dat als er reeds een grotere hoeveelheid m2 staat en dit destijds vergund is, je dit ook weer mag terugbouwen. Mocht dit toch niet het geval zijn dan zul je 'slimmigheden' moeten gebruiken zoals in etappes verbouwen. De vraag is dan hoeveel je kunt 'verbouwen' voordat er sprake is van nieuwbouw. Is er bijvoorbeeld nog sprake van verbouw als je de hele schuur sloopt en alleen de fundering laten liggen?
Re: Oppervlakte schuur bij herbouw
Naam:
Jay (datum: 13-06-2018 17:01)

Ik heb die zin over bijgebouwen "de gezamenlijke oppervlakte zal niet meer bedragen dan 50 m2, dan wel niet meer dan de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt" letterlijk overgenomen uit het bestemmingsplan.

In mijn situatie is de bestaande (vergunde) oppervlakte 400 m2 en dan mag je de zin volgens mij lezen als "de gezamenlijke oppervlakte zal niet meer bedragen dan 400 m2".

De huidige schuur stapsgewijze vervangen is geen realistische optie gezien de staat van de schuur.

Het probleem is een beetje dat ik de huidige schuur wel wil slopen, maar niet direct zo'n grote schuur terug wil bouwen. En aan de andere kant het recht om zo'n grote schuur te bouwen niet wil verliezen.

Dat wordt dus moeilijk. Als ik een omgevingsvergunning aanvraag om te slopen en te herbouwen loop ik volgens mij het risico dat die wordt ingetrokken als de werkzaamheden meer dan een half jaar stil liggen.
Re: Oppervlakte schuur bij herbouw
Naam:
Leon (datum: 14-06-2018 00:17)

Zoals al gezegd, maak een afspraak bij de gemeente en vraag het na. Het is op twee manieren uit te leggen, als je pech hebt dan hanteert de gemeente de manier zoals J. Bolte het stelt. En wellicht heb je gelijk en kan het wel zoals jij wenst, maar dat is uit die tekst niet 100% hard te maken.
Re: Oppervlakte schuur bij herbouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 14-06-2018 10:50)

+1

Wanneer het zo wollig is opgeschreven gaat het vaak over een buitengebied waar ze een revisie op hebben losgelaten, maar geen goede inventarisatie hebben kunnen doen van de bestaande bebouwing en de legaliteit ervan. Je kunt dan zo'n soort 'uitsterfregeling' er in bouwen. Dat voorkomt dat je per direct dingen moet gana slopen, en gooit de deur dicht voor uitbreiding.

Wat ik dan meestal wel weer zie is dat ze het hebben over 'legaal aanwezige bestaande bebouwing op het moment van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan'. Dan pas heb je een goed nulpunt in de tijd om op terug te vallen. Alleen 'bestaand aanwezig' zegt niet zoveel en geeft verwarring.

Het kan zijn dat er in de laatste hoofdstukken van het BP, de overgangs- en slotbepalingen, nog wat extra's over staat. Bijvoorbeeld ook een calamiteitenbeapling, zodat je de schuur terug mag bouwen op de bestaande manier wanneer ze een keer per ongeluk afbrandt of zo.... niet om je op ideeen te brengen hoor... :)
Re: Oppervlakte schuur bij herbouw
Naam:
Leon (datum: 14-06-2018 14:37)

Als het daadwerkelijk om het buitengebied gaat dan geef ik het een goede kans van slagen (docht geen garantie...) dat er wel iets te regelen is. Hier in het oosten des lands speelt die materie ook, behoud van kwaliteit van het buitengebied (in ruimtelijk opzicht) is voor veel gemeenten een actueel punt. En in bestemmingsplannen is dat vaak lastig op te schrijven omdat je enerzijds wilt sturen op kwaliteitsverbetering maar anderzijds ook niet te streng kan zijn omdat je dan in bepaalde gevallen te ver doorschiet of bestaande situaties in één klap illegaal maakt. Ruimtelijke kwaliteit is dan het toverwoord, als je een bouwval opruimt er een kleiner bouwwerk voor terug plaatst dat qua bouwstijl past bij de omgeving dan moet een gemeente van goede huize komen om dat tegen te houden. Bovendien, daar heeft men zelf ook geen belang bij.
Re: Oppervlakte schuur bij herbouw
Naam:
pino (datum: 14-06-2018 19:11)

illegaal is in de basis al het zelfde als niet aanwezig.
juridische is het niet zinvol om dat te benadrukken het schept eerder onduidelijkheid in alle andere gevallen dat er iets niet helemaal deugd.

deze gemeente gaat nat als je geen nieuwe vergunning krijgt voor 400m2 en je daartegen in verweer komt.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl