Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: aanvullende gegevens en opschorten beslistermijn, 4:15 Awb
Naam: Suus, van omgevingsdienst (datum: 29-05-2018 13:50)

Wanneer begint de beslistermijn te lopen bij indiening aanvullende gegevens?

Op 7 maart 2018 aanvraag omgevingsvergunning bouw ingediend (reguliere procedure).

Op 30 maart 2018 zijn aanvullende gegevens gevraagd en daarbij is de beslistermijn opgeschort tot 27 april 2018. Alle aanvullende gegevens zijn op 31 maart 2018 ingediend. We krijgen na 10 dagen te horen dat een deel van de aanvullende gegevens niet goed zijn overgekomen (dit zijn oorspronkelijke bouwtekeningen uit 1938 uit het archief). De gemeente heeft zelf ook toegang tot het archief. Wij hebben deze tekeningen opnieuw verstuurt op 15 april 2018.

Mijn vraag is wanneer begint de beslistermijn weer te lopen?

Op 31 maart 2018, dus bij de eerste aanlevering of op 15 april 2018.

Bij controle van verstuurde items in onze mailbox blijkt er niets mis te zijn met de mail en bijlagen, van 31 maart 2018. Bij de gemeente zijn de foto's niet goed overgekomen. De rest van de aanvullende gegevens wel.

De gemeente hanteert 15 april 2018 als datum (her)start voor beslistermijn.
Er is vast jurisprudentie hierover. Kunnen jullie me hieraan helpen en mijn vraag beantwoorden? Alvast reuze bedankt.
Reageer
Re: aanvullende gegevens en opschorten beslistermijn, 4:15 Awb
Naam:
Tim (datum: 29-05-2018 19:18)

Bij het indienen bij de gemeente. Hoe jullie dat onderling hebben geregeld doet vanuit de klant, of de Awb, niet ter zake.


En als gemeente niet bevoegd gezag is, moeten ze de stukken meteen doorsturen.
Re: aanvullende gegevens en opschorten beslistermijn, 4:15 Awb
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 29-05-2018 23:56)

de termijn begint weer te lopen als de aanvraag succesvol door jullie is aangevuld. Op het moment dat je aanvulling nog niet compleet is, blijft de termijn dus stilstaan. Wanneer je aanvraag wel compleet is wordt meestal de datum van aanleveren van de gegevens als nieuw startpunt gebruikt.

Om het geheel niet te verwarrend te maken vragen gemeenten je daarom ook om alle gevraagde gegevens in één keer aan te leveren, zodat ze de volledigheid ook in één keer kunnen beoordelen.

artikel 4.4 van het Bor geeft daarnaast nog aan dat je geen gegevens hoeft aan te leveren waarover het bevoegd gezag al beschikt. Dus als er al een oude bouwvergunning in hun dossier aanwezig is, kun je ze daarop aanspreken.
Maar uiteraard heb je je eigen voorwerk ook goed gedaan dan, weet je dat die tekening in het archief aanwezig is, heb je er waarschijnlijk ook een kopie van en kun je exact aangeven wat het dossiernummer daarvan is. Je moet wel in redelijheid kunnen veronderstellen dat de gegevens aanwezig zijn, het moet geen giswerk worden.
Re: aanvullende gegevens en opschorten beslistermijn, 4:15 Awb
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 30-05-2018 00:00)

Daarnaast schrijf je 'per mail'... heb je de aanvraag via het digitale omgevingsloket gedaan? Dan moet je de stukken ook via die weg aan je aanvraag toevoegen.

Als je de aanvraag schriftelijk hebt gedaan, dan moeten de aanvullingen eigenlijk ook schriftelijk. Je kunt alleen digitaal gaan communiceren tussendoor wanneer de gemeente daar zelf geen problemen mee heeft.
Re: aanvullende gegevens en opschorten beslistermijn, 4:15 Awb
Naam:
Thomas (datum: 30-05-2018 08:12)

@Bolte, indienen via olo is ook alle stukken aanleveren via het olo. Weet je zo in welk artikel dit staat?

Ik lees de vraag dat gemeente bevoegd gezag is, en de omgevingsdienst verantwoordelijk voor de afhandeling.
Re: aanvullende gegevens en opschorten beslistermijn, 4:15 Awb
Naam:
suus (datum: 30-05-2018 12:45)

Dank jullie voor je reactie.

Ik vind het een beetje verwarrend omdat ik in een eerdere topic heb gelezen dat de beslistermijn begint te lopen op het moment dat de eerste aanvullende gegevens zijn ingediend, ongeacht of deze compleet zijn of niet.
Nu een deel is goed aangekomen, een deel niet(de oorspronkelijke plattegrond- en geveltekeningen). De tekeningen zijn opnieuw verstuurd.

De aanvraag is via olo gedaan. De rest via digitale-postbus van de omgevingsdienst. Zij vinden dit geen probleem.

Ook op de site van helpdesk bouwregels van de rijksoverheid, bij vraag 111, lees ik dat de beslistermijn (weer)begint te lopen vanaf het moment van de eerste aanvulling. En dit komt niet overeen met jullie reactie.
Re: aanvullende gegevens en opschorten beslistermijn, 4:15 Awb
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 30-05-2018 17:01)

Tja, de AWB is er niet zo heel duidelijk over wat 'aangevuld' dan precies betekent, maar als je het heel rechtlijnig wilt spelen dan had de gemeente inderdaad jullie onvolledige aanvulling zonder verdere waarschuwing kunnen beoordelen, en je binnen 4 weken een buiten-behandelingstelling kunnen opsturen. Er is geen officiele mogelijkheid om 2x om dezelfde aanvulling te vragen, en dat was dan ook weer jammer geweest.

Wat ze nu gedaan hebben is het woordje 'aangevuld' geinterpreteerd als 'helemaal volledig gemaakt', en op het moment dat die aanvraag helemaal volledig was de termijn weer ingestart. Dat is denk ik in jullie voordeel geweest, en past op zich ook binnen de opmaak van AWB 4:5, 4:6 en 4:15.

Het gaat dus puur om je interpretatie van het zinnetje 'is aangevuld'.
Re: aanvullende gegevens en opschorten beslistermijn, 4:15 Awb
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 30-05-2018 17:32)

@Thomas

artikel 2.8 Wabo wat dan weer verwijst naar 4.2 en 4.3 van het Bor. Daar staat 'langs electronische weg', en wat daar dan weer mee wordt bedoeld staat in 1.2 en 1.4 van de Mor.

Lijkt me ook wel weer logisch, dat de overheid eigenlijk een complete aanvraag via die weg wil ontvangen, en stuken die dan ontbreken ook via diezelfde weg opvraagt. Het zorgt ook direct voor een stuk archiefwerking, zodat je bij de uiteindelijke vergunning ook de goede stukken in het OLO hebt zitten.

En ja, de Omgevingsdienst heeft geen goede rechtstreekse aansluiting met het OLO omdat de bevoegdheid is gemandateerd in plaats van gedelegeerd, maar de systemen niet zijn aangepast daarop. Dus moeten die houtje-touwtje met de mail gaan werken. Daarmee vallen ze terug op 2:15 van de AWB, wat eigenlijk niet mag omdat er specifieke regelgeving is (Wabo enz.) die aangeeft dat het anders moet. Maar goed, er zijn weinig alternatieven.


Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl