Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: aanvullingen gevraagd na in behandeling nemen ?
Naam: A Gruisen, van Zicht Bouwadvies (datum: 17-05-2018 13:26)

Ik heb een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit 'bouwen'. De aanvraag is in behandeling en dus ontvankelijk. Toch vraagt de gemeente nu nog om aanvullingen. Mag dat en zo nee, waar staat dat ?
Reageer
Re: aanvullingen gevraagd na in behandeling nemen
Naam:
angelique (datum: 17-05-2018 15:10)

De gemeente moet het eerst in behandeling nemen alvorens te kunnen toetsen of het compleet is.
Is het niet compleet, krijgt men het verzoek tot aanvulling.

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/vragen-antwoorden/wettelijk-kader/voorbereidingsproc/verloopt-procedure/

Op deze site is tevens een poster te vinden waarin de procedure middels een stroomschema terug te vinden is.

Re: aanvullingen gevraagd na in behandeling nemen
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 17-05-2018 16:40)

Je redenatie gaat mis daar waar je zegt dat 'in behandeling' ook 'ontvankelijk' betekent.

In behandeling betekent hooguit dat je aanvraag 'welvoeglijk' is, dus dat je aan de basisvoorwaarden uit de AWB hebt voldaan. Je bent als aanvrager belanghebbend, het is duidelijk om wat voor besluit je vraagt, en de basisgegevens kloppen. Vervolgens stuurt de gemeente je de ontvangstbevestiging met daarin vaak ook een indicatie van de behandeltijd (die afhankelijk van de aanvulling of samenhangede activiteiten ook nog kan veranderen). Dat is de brief die je nu gehad hebt.

Vervolgens doet de gemeente een eeste check om te zien of er nog belangrijke 'samenhangende activiteiten' naast dat 'bouwen' spelen (monument, BP-afwijking), en wat voor bijkomstige zaken je nog moet regelen (milieu, Flora/fauna, slopen etc.)

Pas wanneer je dat weet kun je beginnen aan een ontvankelijkheidstest voor al die activiteiten naast elkaar.

Meestal pakt de gemeente de activiteit 'bouwen' en 'afwijken BP' bij elkaar en stuurt je een uitgewerkt aanvullingsverzoek op die twee punten. Wanneer er daarnaast nog zaken spelen noemen ze die, en vragen ze je eerst die activiteiten actief onderdeel van je aanvraag te maken. Wanneer je dat hebt gedaan kan het goed zijn dat er vervolgens nog een extra aanvullingsverzoek je kant op komt om die extra activiteiten aan te vullen.

Voor dat aanvullingsverzoek geldt geen harde termijn, maar veel gemeenten zijn gewend het in de eerste 2-4 weken van de aavnraag volledig afgehandeld te hebben, zodat er voor de inhoudelijke toets voldoende tijd overblijft.

Kortom: goed voorbereiden en van tevoren zeker weten dat je aanvraag zo volledig mogelijk is scheelt tijd... :)
Re: aanvullingen gevraagd na in behandeling nemen
Naam:
A Gruisen , van Zicht Bouwadvies (datum: 17-05-2018 17:14)

Dank je, J.Bolte, voor je uitgbreide reactie. Ik begrijp wat je zegt, maar het is echt geen ontvangstbevestiging. Die heb ik al eerder ontvangen. Nu heb ik onlangs een melding vanuit OLO gekregen, dat de aanvraag in behandeling is genomen (heeft ook die OLO-status) en vlgs mij zegt de AWB dat dat betekent dat de aanvraag ontvankelijk is. En dat de stukken dus volledig en compleet zijn. En dat de aanvraag met die ingediende stukken beoordeeld moet worden. Zie jij dat anders ?
Re: aanvullingen gevraagd na in behandeling nemen
Naam:
John , van Wolters Architektuur (datum: 17-05-2018 21:51)

Lijkt mij dat de vorige 2 antwoorden erg duidelijk zijn.

Als je een vergunning aanvraagt, wordt deze in behandeling genomen door de betreffende gemeente.
Als gemeente dan naar de ingediende stukken gaat kijken (de aanvraag behandelen) en men mist een aantal bescheiden bij de aanvraag, krijg je een verzoek tot het aanleveren van deze aanvullende (ontbrekende) gegevens.
Re: aanvullingen gevraagd na in behandeling nemen
Naam:
Leon (datum: 17-05-2018 22:55)

Waar vragen ze precies om dan?
Re: aanvullingen gevraagd na in behandeling nemen
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 18-05-2018 11:09)

Met "volgens mij zegt de AWB" komen we niet heel ver. Waar staat dat volgens jou? :)

Maar denk er eens over na: als je aanvraag niet volledig is, en je kunt niet op tijd aanvullen, dan wordt ze 'buiten behandeling gesteld'. Dat wil logischerwijs zeggen dat ze voorafgaand aan de beoordeling van de volledigheid al 'in behandeling' is. Je krijgt dan wel een factuur voor legeskosten (ook een hint dat de aanvraag in behandeling is, anders kunnen ze geen leges vragen), maar die zijn gereduceerd omdat de enige toets die nog gedaan de ontvankelijkheid is.

Wat een gemeente natuurlijk wel in acht moet nemen is een bepaalde mate van redelijkheid en zorgvuldigheid. Het moet niet zo zijn dat je eerst een aanvullingsverzoek krijgt, dat afhandelt, en vervolgens binnen diezelfde activiteit nog een tweede verzoek krijgt met punten die eerder al hadden kunnen worden opgemerkt. Maar dat gaat meestal wel goed.

Ook is er een verschil tussen een aanvullingsverzoek en een wijzigingsverzoek om een strijdigheid met een regel op te lossen wanneer dat uit de inhoudelijke toets blijkt.


Re: aanvullingen gevraagd na in behandeling nemen
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 18-05-2018 11:12)

En OLO is een geautomatiseerd systeem, zonder vaste regels voor de statuswijzigingen. Soms is dat gekoppeld aan het digitale vergunningensysteem van de gemeente. Ik kan me goed voorstellen dat het vergunningensysteem pas een bericht naar het OLO stuurt wanneer er met de toetsing van de aanvraag begonnen wordt.

Die brief die je hebt gekregen is inderdaad een ontvangstbevestiging, en als daar duidelijk in staat om wat voor aanvraag het gaat en wat de geschatte termijn daarvoor is, mag je er van uit gaan dat je aanvraag 'in behandeling' is genomen. Dan kan er nog wat tijd tussen de ontvangst en de toets zitten.
Re: aanvullingen gevraagd na in behandeling nemen
Naam:
pino (datum: 18-05-2018 11:58)

Dat de aanvraag ontvankelijk is en beoordeeld moet worden wil niet zeggen dat er geen aanvulling nodig kan zijn en gevraagd mag worden.

het zegt alleen dat je genoeg hebt ingediend om in behandeling te worden genomen (en leges verschuldig te zijn)

Pas tijdens de toets wordt duidelijk of alle gegevens daadwerkelijk aanwezig zijn cq. diepgaand genoeg zijn uitgewerkt

het doel is nog altijd de aanvraag niet te hoeven afkeuren door gebrek of fouten in de aangeleverde stukken maar de aanvrager mogelijkheden te geven dit te repareren.

Re: aanvullingen gevraagd na in behandeling nemen
Naam:
Leon (datum: 18-05-2018 12:05)

@pino
Precies, daarom vraag ik me ook af wat er aanvullend nog ingediend moest worden. Ontvankelijk verklaren is in mijn optiek niet veel meer dan een checklist: zitten alle benodigde bescheiden er bij? Dan is het ontvankelijk. Als bij een nadere toets blijkt dat het allemaal halfgebakken stukken zijn, ja dan kun je vragen krijgen.
Re: aanvullingen gevraagd na in behandeling nemen
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 18-05-2018 12:18)


AWB Artikel 4:2

1 De aanvraag wordt ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de aanvrager;

b. de dagtekening;

c. een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd.

2 De aanvrager verschaft voorts de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

--------------
Lid 1 moet compleet zijn wil er sprake zijn van 'een aanvraag'. Als dat binnen is kan de gemeente je de ontvangstbevestiging sturen en een indicatie van de procedure en afhandeltermijn geven.

Lid 2 valt niet onder 'ten minste', en is voor elke aanvraag verschillend. De gemeente moet dat dus gaan beoordelen. Waar in het proces dat gebeurt, hoe vaak dat mag en de termijnen die daarvoor gelden, is niet vastgelegd.
Re: aanvullingen gevraagd na in behandeling nemen
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 18-05-2018 12:24)

Er is ook niet zoiets als een officiele 'ontvankelijk verklaring'. Het is een geen-nieuws-goed-nieuws principe. Je krijgt alleen te horen wanneer er iets mist, niet wanneer de stukken compleet zijn en er direct tot toetsing over kan worden gegaan.

Daarom kan het ook het geval zijn dat je lopende de toets alsnog een verzoek tot aanvullen krijgt. Puur omdat de ontvankelijkheid een diagonale toets is.

Lastig voor de aanvrager omdat die geen duidelijkheid heeft vooraf, maar het is ook niet zo dat de indieningsvereisten onduidelijk zijn ofzo. Heel zwart-wit bekeken zou er geen noodzaak moeten zijn tot aanvullen wanneer die aanvraag is gedaan door iemand die weet hoe de regels in elkaar zitten.

Praktijk is anders, ik weet het, en ook ambtenaren kijken niet heel hard naar de vraag 'heb ik het wel nodig voor mijn toets' en overvragen de boel soms. Maar als je als professional een aanvraag doet moeten vragen niet als een verrassing komen.
Re: aanvullingen gevraagd na in behandeling nemen
Naam:
A Gruisen , van Zicht Bouwadvies (datum: 23-05-2018 14:12)

helder, bedankt voor jullie reacties !
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl