Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: te laat indienen bezwaar.
Naam: Maarten Ruijters, van Ruijters en Thio Architekten (datum: 09-05-2018 18:24)

Ik werd geattendeerd op de behandeling van een plan door de Welstandscommissie Den Haag waarbij er volgens de agenda sprake was van "legalisatie". Dat klonk plausibel, omdat het bouwwerk er al stond en er dus kennelijk na bouw een omgevingsvergunning voor is aangevraagd.
Ik heb op de vergadering van Welstand mijn - negatieve - zienswijze kenbaar gemaakt.
Toch heeft Welstandscommissie positief geadviseerd over het- al gerealiseerde - plan.
Toen ik daarna online een bezwaar tegen het plan wilde indienen, bleek dat er reeds 8 weken vr de behandeling door Welstand een omgevingsvergunnng was verleend. Mijn bezwaar werd niet ontvankelijk verklaard omdat ik dit niet binnen 6 weken na verlening omgevingsvergunning had ingediend.
Ik was stomverbaasd! Ik kon toch niet vermoeden dat de vergunning reeds was verleend? Wat valt er dan nog te legaliseren? Waarom heeft de welstand mij niet verteld dat mijn zienswijze sowieso mosterd na de maaltijd was? Had de Welstand zelf wl negatief kunnen adviseren?
Binnenkort dient mijn zaakl bij de rechtbnk en ik wil mij goed voorbereiden. De kernvraag is, is het verzuim mij aan te rekenen?

Desgewenst kan ik stukken sturen, maar de grote lijn heb ik aangegeven.


Reageer
Re: te laat indienen bezwaar.
Naam:
Leon (datum: 09-05-2018 19:01)

Een zienswijze bij een welstandsvergadering? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat is jouw rol precies in dit verhaal als ik vragen mag? Kern van het verhaal blijft overigens dat je zelf in de gaten moet houden via de bekendmakingen of er een aanvraag is gedaan. Een welstandsbijeenkomst heeft in dat opzicht geen juridische waarde. Maar gezien je bedrijfsaanduiding is dit bekende materie toch?
Re: te laat indienen bezwaar.
Naam:
Tim (datum: 09-05-2018 19:26)

Maar vreemd is het wel. Welstandsadvisering doe voordat een vergunning wordt verleend. Of was deze behandeling onderdeel van een bezwaarschrift procedure (bezwaar van een ander)?

Neemt niet weg dat de publicaties van de gemeente leidend zijn. Zoals aangegeven mag zeker van een professional worden verwacht hiermee bekend te zijn,

tip: je kunt nog even kijken of de publicaties correct zijn gedaan.
Re: te laat indienen bezwaar.
Naam:
Leon (datum: 09-05-2018 23:42)

Vreemd is het sowieso. Welstandsadvies lijkt sowieso mosterd na de maaltijd te zijn in dit geval. Maar zelfs al was het advies negatief, dan kunnen B&W dit alsnog naast zich neer leggen, het advies is niet bindend. Al is het strategisch gezien natuurlijk niet handig om te doen, zeker in dit soort gevoelige dossiers. Ik snap alleen die ziendwijzen bij welstand niet. Ben je dan naar een inloopspreekuur geweest of zo? Als men een project behandeld dan is dat in principe toch niet openbaar? Men bespreekt het intern in de commissie, of je bent er als architect of opdrachtgever bij voor een toelichting.
Re: te laat indienen bezwaar.
Naam:
B. Dover (datum: 10-05-2018 16:09)

@leon

Bij mijn weten zijn de zittingen van de welstandscommissie gewoon openbaar hoor. Iedereen mag daar bijzitten. Ik weet niet of je als derde partij ook spreekrecht hebt.
Re: te laat indienen bezwaar.
Naam:
B. Dover (datum: 10-05-2018 16:19)

Ik heb overigens nog nooit gehoord dat er bjj de welstandscommissie een zienswijze tegen een vergunning werd ingediend. Het indienen van zienswijzen dient volgens mij bij de gemeentelijke dienst die de vergunning afgeeft te gebeuren. Deze dienst legt deze dan neer bij de betreffende afdeling zodat deze dan in de afweging kan worden meegenomen.

De welstandcommissie geeft inderdaad een niet-bindend advies en dit advies kan dus door de vergunningverlener naast zich neer worden gelegd.
Re: te laat indienen bezwaar.
Naam:
pino (datum: 11-05-2018 13:24)

hij wilde bezwaar maken tegen de te verlenen vergunning niet tegen het advies van de welstand.

normaal krijgt alleen de indiener de kans om zijn plan toe te lichten. aan de welstand.
Maar iedereen mag aanwezig zijn bij de vergadering.

Bezwaar maken bij de welstand is onmogelijk. dat doe je bij de gemeente

Re: te laat indienen bezwaar.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 11-05-2018 15:20)

WAt ik vermoed, ook vanwege dat woordje 'legalisatie', is dat er een vergunning is afgegeven, en dat het bouwplan daarna gewijzigd is uitgevoerd ten opzichte van die vergunning.

Op dat moment is de 'mogelijkheid van bezwaar maken' heel erg afhankelijk van de keuze van de gemeente om ofwel de wijziging te accepteren als 'revisie' op die liggende vergunning, of er een nieuw besluit op te nemen. Dat zou dan de vorm hebben van een bouwaanvraag, alleen voor die wijziging, en zou de originele vergunning deels vervangen. Op dat stuk is dan weer bezwaar mogelijk.

Gemeenten willen nog wel eens de makkelijke weg kiezen en voor de revisie gaan, maar eigenlijk moet je dan bekijken of de wijziging 'op zich' vergunningsplichtig zou zijn. Als het gebouw er al jaren zou staan, en je zou die wijziging willen doorvoeren, zou je er dan een vergunning voor nodig hebben?

Als het antwoord daarop 'ja' is had de gemeente de kant van een wijzigingsvergunning op moeten gaan.

Blijft natuurlijk wel het feit dat je je als burger zelf op de hoogte moet houden van de voor jou interessante ontwikkelingen, inderdaad via de bekendmakingen etc. En je moet jezelf afvragen of je rechtstreeks belanghebbend bent wanneer je bezwaar wilt maken. Wanneer dit een kwestie is van een ontwerp van een architect wat later vernaggelt wordt door de bouwer, is dat geen rechtstreeks belang maar secundair.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl