Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam: Monique, van Olaf Gipser Architects (datum: 02-05-2018 15:39)

Een naar binnen draaiend raam, beginnend op vloernivo, met aan de buitenzijde een glazen doorvalbeveiliging: als ik het BB strikt lees, kan ik deze glazen doorvalbeveiliging als 'borstwering' interpreteren en kan deze 'slechts' 85cm hoog zijn. Is dit correct?
Reageer
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Jeroen (datum: 02-05-2018 17:05)

Waarom niet? Veiligheidsglas of draadglas zou ik wel toepassen. Hoogte meten vanaf bovenkant dorpel. (opstap)
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Leon (datum: 02-05-2018 19:28)

Zo zou ik het niet zien, wat je hier hebt is een vloerafscheiding in de zin van een balkonhek. En die moet gewoon minimaal 1,0 meter hoog zijn.
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Roy (datum: 02-05-2018 20:22)

De gevel zelf is een niet beweegbare afscheiding; de deur in de gevel is echter volledig beweegbaar. Het Frans balkon dient te fungeren als de vereiste niet beweegbare vloerafscheiding. Hiermee is de 'normale' hoogte eis van 1 meter van toepassing.
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Jeroen (datum: 02-05-2018 21:43)

Wat is een borstwering anders dan een vloerafscheiding. 850 mm is vereist in een gevel als vloerafscheiding. Ik zie daarom niet in waarom het dan 1 meter zou moeten zijn.
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Jack , van SenS (datum: 03-05-2018 09:23)

Volgens mij 1m hoog.

Een borstwering zit tussen vloer en onderkant kozijn. In dit geval zit daar niets. Er is geen borstwering, dus is het een vloerrand en moet je een vloerafscheiding maken (1m hoog).


Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
pino (datum: 03-05-2018 10:02)

of 1,2 meter afhankelijk van de vloerhoogte
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
pino (datum: 03-05-2018 10:03)

bij een kiepraam kan het wel
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Jeroen (datum: 03-05-2018 10:14)

Het gaat om een veiligheidscriterium bij een woning. Waarom dan meer dan 0,85 m. Dat is een hogere veiligheid. Wel meten vanaf bovenkant onderdorpel.
Veelal zit zo'n paneel erg dicht tegen een kozijn. Ik zie feitelijk geen verschil met een borstwering. Het is alleen geen metselwerk.


Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Leon (datum: 03-05-2018 10:29)

Wat (vermoedelijk) meespeelt is dat je bij een 'gemiddelde' borstwering onder een kozijn veel meer diepte hebt dan een standaard vloerafscheiding/hek. Dikte van de wand, raamdorpeltje, vensterbank, dat is doorgaans wel wat meer dan een balustrade. Niet voor niks is/was er een gelijkwaardigheidsbepaling waarbij een vloerafscheiding lager mag zijn indien deze een zekere diepte heeft, je mag die maten tot op zekere hoogte dan optellen. Exacte voorschriften heb ik zo niet bij de hand, even Googelen als je het wilt inzien. Verder zullen er meerdere redenen zijn om bij een draairaam af te wijken van de standaard 1,0 m vloerafscheiding. En dat zo'n Frans balkon dan een twijfelgevalletje is, dat blijkt wel. Maar ik zou niet hardop willen stellen dat dit gezien mag worden als borstwering onder een draairaam.
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Jack , van SenS (datum: 03-05-2018 13:28)

Is dit dezelfde Jeroen die anders altijd zo stellig is: 'veiligheid boven alles'?
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Roy (datum: 03-05-2018 14:19)

Dit ben ik ook niet van Jeroen gewend. Meestal is zijn 'boeren' verstand dat je de veilige oplossing zou moeten kiezen.

Bij een raam zijn mensen voorzichtiger waardoor de kans op vallen kleiner is. Indien er geen borstwering aanwezig is dan zijn personen minder alert.
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Jeroen (datum: 03-05-2018 16:17)

Oké. Meestal staat zo'n raam 10 á 15 cm boven de vloer. Bovenkant dorpel is dan nog een pak weg 5 cm hoger. Er is dus op een opstap.
Hoe wil je dan meten?
100 cm boven vloer of 85 cm boven de bovenkant dorpel?


Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Leon (datum: 03-05-2018 22:27)

Je opstap is het meetniveau.
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Roy (datum: 03-05-2018 22:52)

Gewoon afmetingen cf een standaard hekwerk. Dus een opstap tot 200 mm is geen probleem en daarboven 800 mm. Hiermee zit je weer op de 1 meter.
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Jack , van SenS (datum: 04-05-2018 09:03)

Ter aanvulling op dit onderwerp: in "Bouwbesluit in de Praktijk" stond ooit 'n artikel waarin het volgende werd beschreven:
tpv een raam (al dan niet beweegbaar) moet de afscheiding op tenminste 0,85m vanaf de vloer zitten. Het Bouwbesluit stelt ook dat er tussen de 0,2 en 0,7m vanaf die vloer geen opstapmogelijkheden mogen zitten. Dat betekent dus dat de afscheiding op 0,85m boven de vloer mag zitten, ook als er een opstapmogelijkheid van max 0,2m zit. De wetgever impliceert daarmee dat 0,65m hoogte van de afscheiding dus nog acceptabel is. Zit die onderdorpel/vensterbank hoger dan 0,2m boven de vloer, dan zou je dus zelfs kunnen volstaan met een afscheiding tot 0,65m boven die onderdorpel/vensterbank.

Niet dat je dat integraal moet toepassen, maar ik kan me wel voorstellen dat het bv bij een raam met vensterbank op 0,6m boven de vloer niet wenselijk is op 0,6+0,85=1,45m een doorvalbeveiliging oid te moeten maken. Dan zou dus 1,25m boven de vloer kunnen volstaan.

Overigens is ondertussen in het Bouwbesluit bepaald dat bijv. een radiator tpv een raam ook als opstapmogelijkheid gezien moet worden.
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Jeroen (datum: 05-05-2018 21:21)

Stel nu eens dat we het glazen paneel in de dag van het kozijn bevestigen.
Wat ik hiermee wil zeggen dat regeltjes best discutabel kunnen zijn.
Logisch zou zijn bij een vloerafscheiding altijd dezelfde eis aan te houden. Of dat nu bij een balkon is of bij een kozijn in een gevel hoeft geen verschil te zijn.

Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Jack , van SenS (datum: 07-05-2018 09:21)

@Jeroen; dat ben ik met je eens. Soms worden met de beste bedoelingen verschillende prestatie-eisen geformuleerd, maar na verloop van tijd weet niemand meer waarom die verschillen er zijn.
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Jeroen (datum: 07-05-2018 10:04)

Helemaal juist. Eisen formuleren n.a.v. een enkel incident.
Veel zaken blijven onduidelijk. Hoe voldoen je aan de brandveiligheidseisen? En dan heel concreet!

Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Leon (datum: 08-05-2018 10:46)

Kom op heren, even de nota van toelichting lezen. Die is er niet voor niks. Lid 3 heeft betrekking op dat raam, lid 4 doe ik er even ter referentie bij aangezien dit ook een afwijking op de 'standaard' meter is.

***
Het derde lid bevat in afwijking van de voorgaande leden een lagere minimumeis (0,85 m) voor afscheidingen (borstweringen) ter plaatse van een raam. De reden hiervoor is dat een raam een zekere bescherming biedt tegen vallen. Bij een raam dat open kan moet altijd een vaste borstwering aanwezig zijn met een hoogte van ten minste 0,85 m. Dit geldt niet voor een raam op de begane grond, indien het hoogteverschil met het aansluitende terrein kleiner is dan 1 m. (zie artikel 2.17, eerste lid).

Op grond van het vierde lid kan met een hoogte van 70 cm worden volstaan, indien de hoogte en de breedte van de afscheiding opgeteld ten minste 110 cm zijn. Dit betekent dat de afscheiding in dit geval een breedte van ten minste 40 cm moet hebben. De minimale som van 110 cm voor breedte en hoogte geeft voldoende waarborg dat iemand die tegen de afscheiding valt niet daaroverheen slaat. Dit voorschrift biedt de mogelijkheid bij bijvoorbeeld theaters en sporthallen de hinder voor het uitzicht te beperken.
***
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Jack , van SenS (datum: 08-05-2018 13:35)

@Leon; de toelichting is me uiteraard bekend.

Maar een aanvullende uitleg/interpretatie zoals omschreven in het artikel waar ik naar verwijs vind je in de toelichting dan weer niet terug.
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Jeroen (datum: 08-05-2018 14:24)

En!!! Ioelichting is geen wet.
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Leon (datum: 08-05-2018 15:29)

Klopt, het is een toelichting. Daarom heet het ook toelichting.
Re: hoogte glazen borstwering/doorvalbeveiliging
Naam:
Jeroen (datum: 08-05-2018 22:22)

Maar de toelichting is niet zaligmakend. Lees de wetstekst en pas die toe. Een rechter heeft ook geen boodschap aan een toelichting.

Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl