Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Goedkeuring onthouden aan BP
Naam: Klaas, van gemeente (datum: 04-04-2018 15:06)

Voor een locatie in de gemeente geldt het BP Buitengebied 1e herziening. Aan dit perceel is door de RvS goedkeuring onthouden waarbij zij verwachtte dat de gemeente dit zou repareren, dat is echter niet gebeurt.
Nu moet voor dat deel waar goedkeuring aan is onthouden worden teruggevallen op een BP uit 1980. In dit BP uit 1980 is voor deze locatie een uitwerkingsplicht opgenomen. Deze houdt in dat een uitwerkingsplan ter inzage moet worden gelegd voor belanghebbenden voordat goedkeuring voor deze uitwerking wordt gevraagd aan GS. De aanvraag omgevingsvergunning kan volgens dit artikel uit het bestemmingsplan worden gezien als het uitwerkingsplan.
Vraag is nu of met de inwerkingtreding van de Wabo deze verplichting nog van toepassing is. De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat hogere wetgeving voorgaat op de lagere wetgeving. Dat betekent dat de Wabo voor het bestemmingsplan gaat en daarmee inzage procedures, voor bijvoorbeeld binnenplanse vrijstellingen van vigerende bestemmingsplannen, overbodig maakt.
Omdat goedkeuring aan de herziening is onthouden, is het BP uit 1980 het vigerende BP.
Kan nu worden volstaan met het toetsen van het plan aan de bouwregels van het oude BP uit 1980 en hoeft de procedure van uitwerking niet te worden gevolgd, of moet deze alsnog worden gevolgd?

Reageer
Re: Goedkeuring onthouden aan BP
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 05-04-2018 13:38)

een ontheffing is iets anders dan een wijziging of uitwerking. Je zult als je UITWERKINGSPLICHT hebt ook de regels voor de uitwerking moeten volgen vanuit de Wro.

Dat je de aanvraag voor omgevingsvergunning als invulling van die uitwerking gebruikt doet dan volgens mij niet ter zake. Wat er dan gebeurt is dat je op die omgevingsvergunning voor het bouwen juist geen ontheffing hoeft los te laten, omdat ze wacht tot de uitwerking rond is en dan in overeenstemming met het uitgewerkte BP verleend kan worden.
Re: Goedkeuring onthouden aan BP
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 05-04-2018 14:31)

Het lijkt me trouwens onwaarschijnlijk dat een bestemmingsplan uit 1990 het al heeft over 'de aanvraag omgevingsvergunning'. Waarschijnlijk staat er 'de bouwaanvraag' of iets in die geest?
Re: Goedkeuring onthouden aan BP
Naam:
Klaas , van Gemeente (datum: 10-04-2018 11:00)

Er is geen sprake van een ontheffing maar uitwerking. Het BP schrijft dat voor. De vraag is nu of de procedure horend bij de uitwerkingsplicht uit het BP moet worden gevolgd of dat die is vervallen door de inwerkingtreding van de Wabo.
Re: Goedkeuring onthouden aan BP
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 10-04-2018 11:53)

Waarom zou de Wabo procedureel van toepassing zijn op iets wat in het BP en de Wro duidelijk staat omschreven?

Dat je de inhoud van een aanvraaag omgevingsvergunning als input gebruikt voor een uitwerking, betekent niet dat de procedure dan ook daarop meelift. Het zijn parallelle sporen. Uitwerking volgens BP/Wro, omgevingsaanvraag aanhouden totdat de uitwerking onherroeppelijk is en dan verlenen volgens reguliere procedure Wabo.

Ik zou trouwens nog steeds wel willen weten hoe het dan exact in dat bestemmingsplan staat. Kunt u aangeven welk adres het is?
Re: Goedkeuring onthouden aan BP
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 10-04-2018 12:04)

Wat ik nog wel zit te denken: er zit een maximale datum aan uitwerkingsverplichting , ik dacht 10 jaar. Als het binnen 10 jaar niet lukt om uit te werken kun je het denk ik ook als het 'uit procedure vallen' van de uitwerkingsplicht zien. Mag je dan nog wel van de uitwerking gebruik maken? En moet de locatie dan niet worden uitgewerkt, maar afgedekt met een nieuw BP-postzegelplan?

Maar dat zou je bij een ruimtelijk jurist moeten vragen.
Re: Goedkeuring onthouden aan BP
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 10-04-2018 12:16)

Als de uitwerking nog mag, dan volgt ze conform de Wro de AUV uit afd. 3:4 van de AWB, moet je een voorbereidingsbesluit nemen, en heb je direct ook je aanhoudingsgrond voor de aanvraag Omgevingsvergunning op die manier. (eigenlijk moet het voorbereidingsbesluit er al liggen bij indienen aanvraag... maar daar is vast wel een administratieve oplossing voor).

Als uitwerking niet meer mag, dan kun je met diezelfde soort procedure een nieuw BP voorbereiden, zelfde effect. Maar beide acties zullen vanuit de gemeente moeten worden geinitieerd. Het is van de zotte dat je nog met een BP uit 1980 aan het werk bent.

Je zou ook de gok kunnen nemen en de aanvraag met een projectbesluit afhandelen. Dat wordt dan later als onderdeel van een nieuw BP overgenomen. Voor die ontheffing kun je dan op grond van de leeftijd van het BP niet met goed fatsoen leges vragen uiteraard.

Linksom of rechtsom kom je er niet onderuit dat je je BP aan moet passen, en er niet met een lichtere maatregel onderuit komt. En dat de gemeente de hand in eigen boezem moet steken, en actie moet ondernemen.
Re: Goedkeuring onthouden aan BP
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 10-04-2018 12:59)

Vooral dat zinnetje 'dat is echter niet gebeurd' vind ik wat kwalijk in de originele post. Daarmee stap je heel makkelijk over de verplichting heen die de gemeente heeft om een courant BP voor het grondgebied te hebben.
Re: Goedkeuring onthouden aan BP
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 10-04-2018 13:05)

Beste manier om het op te lossen lijkt me dan ook dat de gemeente als een haas een voorbereidingsbesluit voor dat stukje neemt (als dat al niet is gebeurd), en een postzegel-BP gaat maken.

Als wat er in die aanvraag staat getuigt van een goede ruimtelijke ordening kan de gemeente dat gebruiken als materiŽle invulling voor dat stukje BP. Maar ze zal daar dan zelf de ruimtelijke onderbouwing voor moeten schrijven, net als voor elk ander BP.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl