Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: toegestane bouw afstand
Naam: gert van duijn (datum: 14-03-2018 13:21)

In mijn zijgevel van mijn huis zit een zijraam langs mijn huis loopt een brandpoort
van 1,5 meter breed wat mijn eigendom is , deze grenst aan een tuin die toebehoort
aan de kerk.
Nu zijn er plannen om te gaan bouwen naast mijn huis ( in kerk tuin) welke afstand
moeten zij aanhouden van af erfgrens
Door deze bouw raak ik veel lichtinval kwijt.
Want raam zit op het zuiden


Reageer
Re: toegestane bouw afstand
Naam:
jg (datum: 14-03-2018 13:49)

In het geldende bestemmingsplan is aangeven de minimaal aan te houden bouwafstand,bouwhoogten bebouwingspercentage ed.
De bestemmingsplankaart met de voorschriften en toelichting is te vinden op de site "ruimtelijke plannen.nl."
Re: toegestane bouw afstand
Naam:
A (datum: 14-03-2018 19:21)

Mogelijk is het bestemmingsplan niet van toepassing indien ze voldoen aan de eisen van vergunningsvrij bouwen.
Re: toegestane bouw afstand
Naam:
Jack , van SenS (datum: 15-03-2018 08:54)

m.a.w. ... het zou zo maar kunnen dat er tot tegen de erfgrens gebouwd mag worden.
Re: toegestane bouw afstand
Naam:
JP , van Gemeente (datum: 11-04-2018 13:54)

Misschien heeft u hier iets aan? Burgerlijk Wetboek Boek 5
Artikel 50 lid 4:
Wanneer de nabuur als gevolg van verjaring geen wegneming van een opening of werk meer kan vorderen, is hij verplicht binnen een afstand van twee meter daarvan geen gebouwen of werken aan te brengen die de eigenaar van het andere erf onredelijk zouden hinderen, behoudens voor zover zulk een gebouw of werk zich daar reeds op het tijdstip van de voltooiing van de verjaring bevond. (Vaak volgt uit jurisprudentie een verjaring na ca. 20 jaar).
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl