Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Vergunning Dakkapel
Naam: Michel (datum: 30-11-2017 17:52)

Hallo, ik ben bezig met een aanvraag voor een vergunning van een dakkapel. Heb alle gegevens ingediend zoals tekeningen en berekeningen. Nu het volgende: dakkapel zal worden gerealiseerd aan de voorzijde van de woning. Ik ben de eerste in onze straat met deze aanvraag. Een straat achter ons (zelfde huizen) zijn reeds drie woningen met deze dakkapellen (drie verschillende types). Nu wordt onze aanvraag afgekeurd omdat deze te groot is (zelfde grote als eerder genoemde dakkapellen). Bij navraag kreeg ik het antwoord dat deze in 2004 en 2006 waren aangevraagd en goedgekeurd en wij nu aanvragen en maar de helft groot mag zijn en in het linker of rechter dakvlak geplaatstmoet worden. Mag een gemeente met twee maten meten of zijn er veranderingen gekomen op het gebied van maximale breedte van dakkapellen? Wat kan ik nu doen, ik voel me genaaid.
Reageer
Re: Vergunning Dakkapel
Naam:
Jeroen (datum: 30-11-2017 20:40)

Aanvragen en aanzien of de aanvraag inderdaad geweigerd wordt. Brief bij de aanvraag om e.e.a. goed onder de aandacht te brengen.
Na eventuele weigering in beroep gaan.

Tevoren zou ook gevraagd kunnen worden waarop het huidige standpunt heel concreet is gebaseerd. Wat is er gewijzigd en wanneer? En wat was de reden daarvoor. Maak het ze maar goed lastig.
Re: Vergunning Dakkapel
Naam:
Leon (datum: 30-11-2017 23:34)

Simpel, vraag eens op basis waarvan men dit afkeurt. Willekeur zou niet mogelijk moeten zijn, er moet dus ergens iets zijn aangepast in de plaatselijke voorschriften. Dus bestemmingsplan of welstandsnota. Mocht dat niet de aanleiding zijn dan lijkt het de mening van welstand te zijn. En daar kun je gezien de genoemde vergelijkbare dakkapellen best werk van maken. Ik neem aan dat je een contactpersoon bij de gemeente hebt, gewoon even bellen en navragen. Als men de boel wil afkeuren dan moet dat inhoudelijk onderbouwd zijn, op basis daar van kun je bekijken of het zin heeft om in het geweer te komen.
Re: Vergunning Dakkapel
Naam:
Michel (datum: 01-12-2017 11:21)

Beste Leon, mijn contactpersoon bij de gemeente wist me te vertellen dat dit de mening en advies van de welstand is en begreep heel goed waarom ik me nu in het het hemd gezet voel. Maar welstand wil niet afwijken van hun advies.
Re: Vergunning Dakkapel
Naam:
Leon (datum: 01-12-2017 12:01)

Welstand hoeft het advies ook niet aan te passen, die mensen voelen zich wel vaker belangrijk en interessant. Het enige wat je nu wil is dat de gemeente het advies naast zich neerlegt. Dat mag namelijk. :)

Even een gesprekje plannen dus met iemand die wat te vertellen heeft, bij voorkeur de wethouder. Leg de casus voor, inclusief de woningen waar die dakkapel wel legaal op zit. Combineer dat met termen als 'willekeur' en 'onbehoorlijk bestuur' en het kon wel eens heel interessant worden. De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan, het laatste waar zo'n wethouder op zit te wachten is negatieve publiciteit om zoiets knulligs (met alle respect) als een dakkapel.
Re: Vergunning Dakkapel
Naam:
Cees (datum: 01-12-2017 15:01)

Waarschijnlijk zijn inmiddels de beleidsregels/bestemmingsplan gewijzigd. Hierdoor kan de gemeente op basis van de huidige regels andere eisen stellen dan voor de dakkapellen uit 2004 en 2006.
Re: Vergunning Dakkapel
Naam:
Jeroen (datum: 01-12-2017 15:06)

Dat kan natuurlijk best, maar in redelijkheid mag je wel verwachten dat er afgestemd wordt op wat er in het verleden goedgekeurd is.
Je gaat toch niet telkens met een schone lei beginnen!
Re: Vergunning Dakkapel
Naam:
Michel (datum: 02-12-2017 19:29)

Hallo,

De officiële teks vanuit de gemeente luidt:

Het advies van de Commissie ruimtelijke kwaliteit geeft aan of ‘het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten omgeving daarvan’, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, dit te beoordelen aan de hand van de algemene criteria, gebiedscriteria en/of objectcriteria zoals opgenomen in de Nota ruimtelijke kwaliteit Heerlen 2011. Hiertoe is voor het grondgebied van uw gemeente een kaart opgesteld waarop de verschillende gebiedscriteria en/of objectcriteria zijn aangeduid. Uw planvoornemen is gelegen in een gebied welk is aangeduid als ‘recente woningbouw, na circa 1980’.

 

De commissie concludeert dat het plan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Volgens de Nota moeten toevoegingen in het dakvlak ondergeschikt zijn aan het geheel, passend bij de architectuur van het pand en de uitstraling van de omgeving. De voorgelegde dakkapel voldoet hier niet aan, deze is te groot en te dicht tegen de nok.

 

De commissie adviseert voor de breedte van de dakkapel maximaal de maat van het dubbele slaapkamer raam op de verdieping, de borstwering minimaal 70 cm. en twee pannen uit de nok te blijven.

Aldus opgemaakt

secretaris Commissie Ruimtelijke Kwaliteit


Ik heb bij de gemeente aangegeven de dakkapel in de breedte in te korten naar de breedte van eerder vernoemde dakkapellen (2.8 meter breed) in de straat achter onze straat en in zijn geheel een dakpan te zakken (twee dakpannen vanaf de nok). Helaas houden ze zich vast aan hun "advies" van het dubbele raam (1.6 meter breedte).

Re: Vergunning Dakkapel
Naam:
Leon (datum: 02-12-2017 19:43)

Twee pannen vanaf de nok? Hoe laag is die nok wel niet dan? Eerlijk is eerlijk, als je zo dicht bij de nok van het hoofddak zit levert dat geen fraai beeld op. Welke plafondhoogte heb je nu in je dakkapel?
Re: Vergunning Dakkapel
Naam:
Michel (datum: 03-12-2017 17:00)

Hoi Leon, onze daken zijn rond de 30 graden dus niet echt stijl te noemen. Alle dakkapellen op deze daken starten bij 1 dakpan vanaf de nokpan. Sterker, er is 1 dakkapel die start meteen onder de nokpan.
Re: Vergunning Dakkapel
Naam:
John , van Wolters Architektuur (datum: 04-12-2017 09:01)

Je kunt de tekeningen opvragen bij het archief van gemeente. Het komt heel vaak voor dat op de vergunning tekening netjes staat 2 pannen onder de nok en dat er in werkelijkheid 1 pan of gelijk onder de nok is gebouwd.
Als je de tekeningen in handen hebt en er is vergunning gegeven voor wat getekend en gebouwd is kun je in gesprek gaan met de wethouder. Wat foto's erbij van wat er gemaakt is.

Let wel ..... als er iets anders is gebouwd dan getekend en vergund zou je die mensen wellicht behoorlijk in de problemen kunnen brengen.
Re: Vergunning Dakkapel
Naam:
Leon (datum: 04-12-2017 12:39)

@John
Zo zou ik 'm niet aanvliegen persoonlijk. Je kunt best die dakkapellen als voorbeeld benoemen, maar of ze wel conform vergunning zijn gebouwd is niet relevant. Daar zou ik m'n vingers niet aan branden. Grote vraag is: zijn er in de tussentijd wijzigingen aangebracht in bestemmingsplan en/of beeldkwaliteitsplan die deze afwijzing rechtvaardigen. Zo ja, dan is het klaar en moet je je plan aanpassen. Zo nee, dan lijkt het eerder genoemde gesprekje met de wethouder me wel op zijn plaats.
Re: Vergunning Dakkapel
Naam:
John , van Wolters Architektuur (datum: 04-12-2017 16:11)

@ Leon,
Aanpassing aan het beeldkwaliteit plan zal nooit zijn dat je nu ineens een dakkapel onder de nokpan of één pan lager mag starten. Dat ziet en zag niet uit.

Als het een vrijstaand huis is kun je overwegen het hele dak op te hogen, dan kun je er een fatsoenlijke ruimte met een fatsoenlijke dakkapel van maken.

In mijn vorige reactie bedoelde ik enkel ...... als de buren het (vergund) mogen dan mag jij dat ook als je het een beetje goed aanpakt.
Re: Vergunning Dakkapel
Naam:
Leon (datum: 04-12-2017 18:36)

Ik bedoelde meer dat het BKP voorheen wel dergelijke dakkapellen toeliet maar ze nu uitsluit. Is niet ondenkbaar en zou tevens de boel verklaren.
Re: Vergunning Dakkapel
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 07-12-2017 13:58)

Ik hoor vooral meningen, maar wat vooral belangrijk is, is of de gemeente dat beleid heeft vastgesteld. Als dat een vaste richtlijn is geworden gelden die eisen voor alle bouwwerken die vanaf dat moment worden opgericht.

Nu staat er in dat soort beleidsregels (meestal de welstandsnota o.i.d.) ook een paragraaf over trendsetters en aansluiting bij bestaande bebouwing. Maar daarmee kunnen ze ook onwenselijke bouwplannen tegenhouden. Dat is denk ik hier aan de hand. Die eerdere dakkapellen zitten niet op hetzelfde blok woningen, en zijn vroeger zonder beleid opgericht. Dat gaan ze dus niet meer als referentie gebruiken.


Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl