Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam: Bart van der Mark, van - (datum: 30-11-2017 08:12)

Op onze nieuwbouwwoning zijn 9 zonnepanelen nodig om EPC 0,4 te halen. In de omgevingsvergunning is uitgegaan van 'minimale belemmering' op het schuine dak. Nu hebben we op het westdak (pal west) ook gekozen voor de optie dakkapel die tegelijk met de bouw door bouwer is geplaatst. De bouwer heeft ervoor gekozen alle panelen te plaatsen langs deze dakkapel op het westdak(zie fotobijlage). De dakkapel ligt aan de zuidzijde van veel panelen en zorgt daarmee voor schaduwbelemmering: Er is hiermee niet langer sprake van 'minimale belemmering' zoals in de omgevingsvergunning (EPC) staat beschreven. Er worden optimizers toegepast maar zelfs dan denk ik dat er significant minder energie zal worden opgewekt dan in de omgevingsvergunning staat opgenomen.

Omdat de EPC norm met 'minimale belemmering' maar net is behaald betwijfel ik of de woning met de keuze om de panelen op het westdak rond de dakkapel te leggen voldoet aan de wettelijke vereiste van een EPC van 0,4. Ik wil de bouwer vragen om hierop te reageren. Ik wil daarbij opmerken dat de belemmering niet door externe zaken als bomen of andere huizen wordt veroorzaakt maar door het eigen bouwwerk. Naar mijn mening dient de beschaduwing van de dakkapel gecompenseerd te worden om toch de wettelijke eis van EPC 0,4 te realiseren. De dakkapel is overigens vergunningvrij.

Heb ik hier een valide punt/vraag?

Bijlage: dak.JPG Reageer
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Jack , van SenS (datum: 30-11-2017 08:52)

Als de dakkapel vergunningsvrij is, dan is die in de epc-berekening bij de bouwaanvraag waarschijnlijk buiten beschouwing gebleven, en dat is toegestaan. Je zult in die epc-berekening waarschijnlijk ook het dak, zijwanden en kozijn van de dakkapel niet terugvinden.

Ook als er geen belemmering is voor de PV-panelen kies je in het epc-programma (althans bij Uniec) 'minimale belemmering'.
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Jeroen (datum: 30-11-2017 10:50)

Logisch toch!!!! Puur juridisch!
Heeft dus niets met techniek te maken.
Wat zijn we ver gezonken.
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Bart van der Mark , van - (datum: 30-11-2017 20:12)

Ik begrijp dat de vergunningverlening goed is gegaan en dat met de uitgangspunten van toen bij de vergunningaanvraag een EPC van 0,4 is aangetoond.

Het gaat mij om de daadwerkelijke bouw door de bouwer en de gemaakte keuze om alle panelen ongunstig rond de dakkapel te leggen. Mijn stelling is dat met de bouw niet wordt voldaan aan de wettelijke eis van 0,4 voor de EPC? Kan ik niet stellen dat ik een afgerond product wil wat voldoet aan de wettelijke eisen? Dit staat dus los van de afgegeven omgevingsvergunning.
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
rr (datum: 30-11-2017 23:07)

Vergunningvrij bouwen is niet regelvrij bouwen. De woning met de vergunningvrije dakkapel moet voldoen aan het bouwbesluit.
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Leon (datum: 30-11-2017 23:36)

Klopt rr. En dat doet het waarschijnlijk ook. Vergeet niet dat vergunningsvrije ingrepen buiten de EPC vallen. Anders plaats je die gewoon een dag na oplevering, is het verbouw en dus geen EPC benidigd...
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Bart van der Mark , van - (datum: 01-12-2017 09:38)

Ik kan nog begrijpen dat de dakkapel zelf buiten epc valt, maar de gevolgen van die dakkapel op de energie opbrengsten dan?
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Jeroen (datum: 01-12-2017 10:19)

Ja natuurlijk, maar regeltjes!!!!!
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Bart van der Mark , van - (datum: 01-12-2017 10:31)

Ik heb gebeld met de omgevingsdienst (handhaving & vergunningverlening namens de gemeente waar wordt gebouwd):
* Op basis van de afgegeven vergunning en de aanpassing middels een vergunningvrije dakkapel hebben zij geen grond om handhavend op te treden.
* De eis uit het bouwbesluit van EPC=0,4 wordt zeer waarschijnlijk niet gehaald voor de woning als gevolg van de keuze om de panelen rond de dakkapel te leggen
* Men adviseerde om privaatrechtelijk de aannemer aan te schrijven te vragen om aan te geven hoe met de keuzen van plaatsing panelen rond dakkapel de wettelijke eis van epc-0,4 voor de woning nog wordt behaald.

Klopt het dat de wettelijke eis uit bouwbesluit van epc=0,4 voor de gehele op te leveren woning van toepassing is?
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Leon (datum: 01-12-2017 10:51)

Het ligt er aan hoe e.e.a. in het verkoopcontract is opgenomen. Mijn ervaring is dat dergelijke vergunningsvrije opties niet doorgerekend worden in de EPC. Maar zoals ik al aangaf: als je een dag na oplevering zelf die dakkapel plaatst worden er ook geen vragen gesteld over de EPC, dus je kunt je afvragen hoe zwaar je hier aan moet tillen.

En laten we toch ook even niet vergeten dat dit een gevolg is van de verminderde regeldruk waar iedereen in Nederland steeds om heeft gevraagd. Meer vergunningsvrije mogelijkheden en bovendien mag je ze direct met de nieuwbouw meenemen. Dan krijg je dus dit soort situaties...
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Bart van der Mark , van - (datum: 01-12-2017 11:11)

Toch snap ik hem niet: Bouwbesluit vereist bij nieuwe woningen dat de woning met EPC=0,4 wordt opgeleverd en dat gebeurt nu toch niet?

Ik snap als ik eea zelf had gedaan dat het dan anders was maar dan heb ik ook de panelen anders geplaatst...

Ik blijf het raar vinden dat de manier van panelen plaatsen en direct gevolgen voor de EPC niet door bouwer gecompenseerd zou moeten worden.
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
tim (datum: 01-12-2017 11:49)

Welkom in Nederland :)

Moet waarschijnlijk idd privaatrechtelijk worden opgepakt. De gemeente kun je niet voor het karretje spannen...
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Leon (datum: 01-12-2017 12:13)

@Bart
Nogmaals: dit is een gevolg van de verminderde regeldruk. In het verleden (even uit mijn hoofd: voor 2010) was die dakkapel waarschijnlijk ook vergunningsvrij, maar toen mocht je deze niet meteen meenemen in de nieuwbouw. Dan had je dus een woning zonder dakkapel gekocht en een week later die dakkapel er op gezet. Woning was klaar, dus verbouw, dus geen EPC. Juridisch heel logisch, praktisch niet. Je bent immers iets aan het slopen en verbouwen waarvan de verf net droog is... Dat is nu 'opgelost', je mag bij nieuwbouw direct die vergunningsvrije zaken meenemen. Lijkt handig, valt tegen. Want nu krijg je dus dit soort gevallen. Die dakkapel zal bij de gemeente niet eens bekend zijn waarschijnlijk, uitvoeringstekeningen zijn dus ook anders dan de bouwaanvraag. Achter de schermen is dat nogal een uitdaging om het in goede banen te kunnen leiden, maar de burger heeft wat hij wil. Minder regeldruk en maar liefst 100 euro bespaard op de leges. Qua bouwvergunning klopt dit dus gewoon. Klinkt wellicht raar, is het wellicht ook, maar het is een gevolg van de kromme regelgeving. Zou ik me niet te veel druk over maken want dat lost niets op, het is gewoon een gegeven.

Waar bij jou de crux zit, is de vraag hoe e.e.a. verkocht is. Heb jij een woning gekocht die inclusief opties voldoet aan de geldende EPC? Of een woning die voldoet aan het Bouwbesluit? Lijkt hetzelfde, maar dat is het in dit geval dus niet.
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Tim (datum: 01-12-2017 12:23)

Mooie uiteenzetting, Leon.

Misschien is dit een mooi onderwerp voor een tv-programma als Kassa of Radar. Je zult zien dat de verkoper zich dan anders gaat opstellen.
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Bart van der Mark , van - (datum: 01-12-2017 15:28)

@Leon,
Met name je laatste alinea vind ik treffend. In mijn KAO staat niks over EPC en dus is de wet/bouwbesluit leidend, daar dient de aannemer zich aan te houden. Mijn vraag is dus of het gehele bouwwerk aan het bouwbesluit dient te voldoen? En daarmee samenhangend: Is een verkregen omgevingsvergunning voldoende om hier aan te voldoen? Dat laatste bestrijd ik dus (als leek :-)

Ik heb een woning gekocht en heb een keuze gemaakt in door de bouwer aangeboden opties. Ik heb niks te maken met de omgevingsvergunning, vind ik niet belangrijk: Ik heb een woning met opties gekocht en ga ervan uit dat de gehele prestatie voldoet aan het bouwbesluit (aan wettelijke eis) met EPC0,4. Het is toch voor mij als burger anders niet uit te leggen?
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Tim (datum: 01-12-2017 15:33)

Je hebt een terecht punt, je hebt een woning gekocht dat met de opties voldoet aan het bouwbesluit.

Maar hoe heb jij, als koper, geregeld dat je kunt controleren dat hetgeen is gebouwd voldoet aan de opdracht?
Die deskundigheid heb jij niet. De gemeente zegt: het bouwwerk voldoet aan regeltjes en verder doen we niets. Dus zul je zelf deskundigheid moeten inhuren (of in het contract moet hierover iets zijn geregeld).

Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Bart van der Mark , van - (datum: 01-12-2017 15:44)

Als ik deze link lees is het toch iets genuanceerder @Leon...

http://www.omgevingindepraktijk.nl/blog/zet-maar-niet-de-vergunning-anders-het-straks-verbouw
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Bart van der Mark , van - (datum: 01-12-2017 15:48)

Citaat uit de link:

"Nu duidelijk is dat we nog niet aan het verbouwen zijn maar nog bezig zijn met de nieuwbouw volgt de rest uit artikel 1b, eerste lid, Woningwet:

1. Tenzij een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk het uitdrukkelijk toestaat, is het verboden een bouwwerk te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a [nieuwbouweisen van het Bouwbesluit], tweede lid, aanhef en onderdeel d [de regels voor bouwwerkzaamheden, hoofdstuk 8, Bouwbesluit], derde [gebruiksvoorschriften] en vierde lid [andere dan technische eisen uit het Bouwbesluit].

Dus al het bouwen moet voldoen aan de nieuwbouweisen van Bouwbesluit 2012, tenzij er in een vergunning anders is aangegeven. Die dakkapel is vergunningvrij maar moet wel aan alle nieuwbouweisen voldoen. En de woning moet inclusief dakkapel voldoen aan de EPC-eis."

Als ik dit zo lees heb ik toch gelijk? De gehele prestatie/woning dient aan het bouwbesluit te voldoen en dus aan EPC0,4? Ben benieuwd hoe de bouwer gaat reageren...
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Leon (datum: 01-12-2017 16:06)

Hmm het lijkt er op dat je gelijk hebt Bart. Ik weet eigenlijk niet anders dan dat vergunningsvrije opties buiten de EPC gehouden mogen worden, zo is het althans wel geweest. Maar bij het lezen van dit (inclusief de bijlage):

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2012/04/27/infoblad-vergunningvrij-bouwen-en-het-bouwbesluit-2012

lijkt het toch anders in elkaar te zitten. Wellicht is dat bij de laatste bouwbesluitwijziging Moet zeggen dat ik de laatste jaren zelf geen EPC voor woningbouw meer heb gemaakt zelf, vaak kent een opdrachtgever zelf wel iemand die dat goedkoper kan. Maar dan zie ik er ook zelden opties bij... Interessante kwestie.
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Bart van der Mark , van - (datum: 01-12-2017 17:30)

@Leon, bedankt voor deze duidelijke factsheet van het rijk. Die is wel erg duidelijk zeg, tx!

Hiermee heb ik voldoende baggage om de bouwer te vragen de schaduw te compenseren. Nu nog even een inschatting maken hoeveel opbrengst ik mis t.o.v. geen dakkapel...
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
rr (datum: 01-12-2017 19:51)

Je kunt hiermee ook naar de gemeente.
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Leon (datum: 02-12-2017 19:47)

Kan, ware het niet dat de gemeente geen weet heeft van vergunningsvrije ingrepen. Dat maakt het zo vervelend. Maar zoals genoemd: vergunningsvrij is niet regelvrij. Volgens mij heb je hier wel aanknopingspunten om die aannemer aan te spreken. Laat ze de woning maar eens doorrekenen in de EPC.
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Pino (datum: 05-12-2017 12:07)

Ik heb me laten vertellen dat indien de omvormer is geoptimaliseerd voor schaduwvlakken het verschil maar een paar % is.

De gemeente kan m.i. niets doen.
Als je panelen volgend jaar stuk gaan ten gevolgen van zware hagel en je vervangt ze niet of je besluit alsnog een energie vreter te plaatsen komen ze ook niet bij je langs.

Naar mijn persoonlijke mening zouden pv panelen buiten beschouwing moeten blijven
In de epc.
Waar de energie opgewekt wordt heeft niets met het verbruik te maken.

Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Leon (datum: 05-12-2017 13:19)

Zo werkt de EPC niet pino. En het wordt straks alleen maar kritischer wat dat betreft aangezien je ook een zeker deel hernieuwbare energie moet hebben. Dan is PV ideaal. Milieufactoren gaan echter ook meewegen, dan is PV weer een drama. Wordt dus nog een leuke puzzel straks, maar feit is wel dat de EPC straks niet meer dicht gerekend kan worden met een pallet PV-panelen.
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
pino (datum: 05-12-2017 14:24)

Dat het niet zo werk is bekend.

Maar daarom kan ik het nog wel een gedrocht van een regelgeving vinden.

wat maakt uit waar die panelen staan voor de energie huishouding van je woning of het hernieuwbaar zijn van de energie.Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Leon (datum: 05-12-2017 14:38)

Tja het blijft een heel theoretisch model, invloed van de gebruiker blijft enerzijds heel groot (in praktisch energieverbruik) en anderzijds moeilijk/onmogelijk in te schatten. Maar je wil wel een zekere classificatie geven aan het bouwwerk.
Re: EPC 0,4 * extra schaduwbelemmering zonnepanelen
Naam:
Thom Keizer (datum: 07-12-2017 11:17)

Los van het EPC gebeuren, hoe zijn de panelen geschakeld, want bij beschaduwing kan de prestatie enorm terug lopen. Overleg dit eerst met een zonnepanelen installateur. Het kan in praktijk wel zo zijn dat de panelen links van de dakkapel verwijderd je een hogere opbrengst heb. Andere vraag heeft een erkende zonnepanelenbouwer deze geplaatst of zijn dit dummies voor de EPC.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl