Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Verantwoordelijkheid
Naam: Jan Jaap (datum: 04-09-2017 11:47)

Indien de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning goedkeurt waar brandveiligheidsvoorzieningen op ontbreken, wie is dan verantwoordelijk voor de evt. gevolgen?
De opdrachtgever omdat deze niet aan het bouwbesluit voldoet of de gemeente/brandweer omdat deze de plannen niet had mogen goedkeuren?
Reageer
Re: Verantwoordelijkheid
Naam:
Jeroen (datum: 04-09-2017 12:52)

De eigenaar van een object is altijd primair verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid.
Re: Verantwoordelijkheid
Naam:
Jack , van SenS (datum: 04-09-2017 14:50)

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/aanvrager om te voldoen aan het Bouwbesluit (waar ook brandveiligheid onderdeel van is). Dat de gemeente en/of brandweer bij controletoets iets niet opmerkt kan ze achteraf (juridisch) niet worden verweten.
Re: Verantwoordelijkheid
Naam:
Joost (datum: 04-09-2017 16:29)

Het kan ook de verantwoordelijkheid zijn van aannemer of installateur om voor de gevolgen op te draaien. Afhankelijk van de manier waarop e.e.a. contractueel is vastgelegd.

De gemeente kan er slechts in heel uitzonderlijke gevallen op worden aangesproken. In principe kan je er vanuit gaan dat de gemeente geen verantwoordelijkheid heeft.
Re: Verantwoordelijkheid
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 05-09-2017 11:55)

welke voorzieningen?

Het kan namelijk ook zijn dat de gemeente bewust de afwezigheid goedkeurt. Ook moet je goed kijken of 'de voorzieningen' uberhaupt wel nodig zijn. We kunnen u natuurlijk wel op uw woord geloven, maar ik kijk het liever zelf even na.
Re: Verantwoordelijkheid
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 05-09-2017 11:56)

En welke 'gevolgen'? het alsnog moeten aanbrengen, of ongelukken bij brand?
Re: Verantwoordelijkheid
Naam:
Jeroen (datum: 05-09-2017 12:05)

Dat er ernstige menselijke gevolgen zijn van een brand wil je niet op je geweten hebben. Dat is primair de verantwoordelijkheid van de eigenaar van een object.
Verschuil je dus niet achter regeltjes.
Re: Verantwoordelijkheid
Naam:
pino (datum: 05-09-2017 12:35)

Heel zwart wit zit het als volgt.

En plan wordt door of in opdracht van de indiener vervaardigd
En valt volledig onder zijn verantwoording

De gemeente is niet verplicht een plan technische te controleren voordat ze aangeven geen bezwaar te hebben.

Re: Verantwoordelijkheid
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 06-09-2017 13:54)

@Pino,

Een gemeente moet in redelijkheid en zorgvuldigheid elk besluit wat ze nemen onderzoeken voordat ze het nemen. Die vergunning gaat daarna boven het bouwbesluit uit. Dus wanneer de gemeente niet goed toetst kan het zijn dat ze iets toestaan wat eigenlijk niet gebouwd mag worden.

Brandveiligheid staat bij alle gemeenten hoog op de agenda, en de toetsing op die onderdelen is meestal streng. Vandaar ook mijn opmerking eerder dat we eerst maar eens moeten horen over wat voor voorzieningen het gaat, en of de aanwezigheid een wettelijke eis is, of meer een wens van de opdrachtgever die niet is uitgekomen.
Re: Verantwoordelijkheid
Naam:
pino (datum: 07-09-2017 08:08)

Uiteraard heeft de gemeente een morele verantwoordelijkheid.
Maar ze hebben geen plicht om alles te controleren.

Met betrekking tot de volgorde heb je gelijk als het een bewuste afwijking is of een ondergeschikte fout.

Maar bij een grove fout waarbij de veiligheid in het in het geding is heb je volgens mij gewoon een waardeloze vergunning en zit er niets anders op dan een wijziging aanvragen.
(je hebt de fout immers ook zelf gemaakt)


Re: Verantwoordelijkheid
Naam:
Leon (datum: 07-09-2017 08:49)

Het is sowieso altijd aan te raden om zelf de zaken voor elkaar te hebben, het verlenen van een vergunning moet m.i. niet meer zijn dan een administratieve handeling. Dat zal de kwaliteit van je plan ook ten goede komen, mijn ervaring is dat het kennisniveau van gemeenten en brandweerkorpsen/veiligheidsregio's sterk verschilt. Brandweerlieden met de nodige jaren ervaring zijn wel eens geneigd om e.e.a. 'op gevoel' te beoordelen terwijl dit op basis van de huidige regelgeving helemaal niet meer klopt. En dan kan het zomaar zijn dat men dingen gaat eisen die onterecht zijn (met alle gevolgen/kosten van dien).
Re: Verantwoordelijkheid
Naam:
Jan Jaap (datum: 08-09-2017 21:38)

@ Joachim

"Vandaar ook mijn opmerking eerder dat we eerst maar eens moeten horen over wat voor voorzieningen het gaat, en of de aanwezigheid een wettelijke eis is, of meer een wens van de opdrachtgever die niet is uitgekomen."

Ik dacht zelf aan bijvoorbeeld het toestaan van een wbdbo van 30, terwijl 60 verplicht zou zijn. Weldegelijk een ernstige fout dus, die slechte gevolgen zou kunnen hebben in geval van calamiteiten.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl