Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: fietsenberging binnen brandcompartiment?
Naam: ruben (datum: 29-08-2017 08:19)

Een woonfunctie moet vlgs het BB een zelfstandig BC zijn met eigen vluchtuitgang. Maw vermenging van een woonfunctie met een winkelfunctie van verschillende eigenaars is niet toegestaan (daarnaast ook onwenselijk vanuit praktisch oogpunt).

Begrijp ik het goed dat een berging tbv een woonfunctie dus ook niet in een onderliggende winkel mag liggen? Tenzij gecompartimenteerd?

bedankt
Reageer
Re: fietsenberging binnen brandcompartiment
Naam:
Jeroen (datum: 29-08-2017 17:21)

Functie staat los van eigendom!
Bespreek het met de gemeente. Ik zou er geen moeite mee hebben als een berging binnen het BC van de winkel ligt. Maar als de scheiding tussen boven en beneden al brandwerend is, dan is een brandwerende scheiding tussen berging en winkel technisch toch geen enkel probleem. Of is de berging alleen maar bereikbaar via de winkelruimte?
Re: fietsenberging binnen brandcompartiment
Naam:
ruben (datum: 29-08-2017 17:23)

hoi jeroen, de berging wordt alleen bereikbaar van buiten.

een brandscheiding en brandwerend plafond daar zat ik al aan te denken. wat het bouwbesluit zegt is me echter onbekend in deze
Re: fietsenberging binnen brandcompartiment
Naam:
Jack , van SenS (datum: 30-08-2017 09:57)

In beginsel mogen in BC (brandcompartiment) woonfunctie geen andere gebruiksfuncties zijn gelegen. Uitzondering is een berging of garage ('overige gebruiksfunctie') welke onder bep.voorwaarden als 'nevenfunctie' beschouwd kan worden. Echter, dat lijkt me in deze situatie niet de oplossing. Als berging op dezelfde bouwlaag is gelegen als de winkelfunctie, dan tel je de berging bij het BC winkelfunctie. Dan kun je volstaan door een wbdbo-scheiding te maken tussen woonfunctie enerzijds, en winkelfunctie incl. berging anderzijds. Lijkt me bouwkundig in ieder geval 'overzichtelijker'.
Private partijen kunnen daarnaast wensen dat tussen de bergingen en de winkels, alsook tussen de winkels onderling alsnog extra maatregelen m.b.t. wbdbo worden voorzien. Dat is (m.u.v. de maximale BC-grootte) echter geen eis vanuit het Bouwbesluit.
Re: fietsenberging binnen brandcompartiment
Naam:
Leon (datum: 30-08-2017 10:34)

Indien de berging grenst aan de woning dan kun je overwegen om deze in hetzelfde BC te leggen als die woonfunctie. En in elk denkbare geval zou ik die berging brandwerend afscheiden van die winkel. Er zit geen directe verbinding in, dus brandwerende kozijnen zijn niet aan de orde. Installatiewerk zal ook voor woning en winkel gescheiden zijn, dus geen brandwerende doorvoeringen benodigd. Resteert een brandwerende wand en plafond/vloer. Kleine moeite om dat even goed aan te laten sluiten op elkaar en kan een hoop ellende besparen.
Re: fietsenberging binnen brandcompartiment
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 30-08-2017 15:51)

Je moet de regel niet omdraaien. Er staat dat in het BC van de woonfunctie geen niet-gerelateerde functies mogen liggen. En dat is hier ook niet het geval. In het BC van een winkel liggen wel wat 'overige functies', en dat is niet verboden (lid 5 wordt niet aangestuurd voor winkelfunctie). Dat die functies in gebruik zijn door derden doet er niet toe.

Wanneer je er op een andere manier naar zou kijken dan is het ook niet mogelijk om meerdere bergingen samen in een kelder te leggen, omdat er per BC maar één woonfunctie en nevenfuncties daarvan zijn toegestaan.

Of je dat zo moet willen, ook verzekerings- en gebruikstechnisch, is een tweede
Re: fietsenberging binnen brandcompartiment
Naam:
Leon (datum: 31-08-2017 10:12)

@J. Bolte
Hoe kijk jij dan aan tegen het feit dat een BC zich moet beperken tot een perceel? Wat is in dit geval de perceelbegrenzing? We zijn het hopelijk met elkaar eens dat je hier niet strikt naar alleen kadastrale grenzen kan kijken want dan kun je (onnodig) vreemde constructies krijgen...
Re: fietsenberging binnen brandcompartiment
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 31-08-2017 12:45)

de term 'perceel' in het bouwbesluit slaat niet op een eigendoms- of kadastraal perceel, maar op 'het aangevraagde gebouw' of 'de gebruikseenheid. Niet alleen mijn mening, maar staat ook zo uitgelegd in het Praktijkboek Bouwbesluit.

Anders krijg je inderdaad wel erg rare constructies. :)
Re: fietsenberging binnen brandcompartiment
Naam:
Leon (datum: 31-08-2017 13:43)

Mee eens. Maar zijn we op basis daarvan dan ook niet van mening dat die berging en die winkel om die reden niet bij elkaar horen c.q. niet in één BC kunnen?
Re: fietsenberging binnen brandcompartiment
Naam:
Leon (datum: 31-08-2017 13:44)

Praktijkboek had ik er overigens nog niet op nageslagen, maar het Bouwbesluit zelf geeft geen definitie van 'perceel'.
Re: fietsenberging binnen brandcompartiment
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 31-08-2017 17:02)

Heeft zoals gezegd niet echt met gebruik te maken, meer met 'wat de aanvrager aangeeft'. Wanneer het hem een goed idee lijkt om prive-hokjes met een winkelfunctie te combineren, zegt de regelgeving daar niet zoveel over.

Maar dan wel weer: wil je dat verzerkeringstechnisch? er is geen controle wat de mensen daar doen/opslaan. Het lijkt me voor een huurder van een winkel wel prettig om niet daarvan de dupe te worden.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl