Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: intrekken omgevingsvergunning/verlenen nieuwe omgevingsvergunning
Naam: Frank Steijaert, van Gemeente Terneuzen (datum: 28-08-2017 15:56)

Op 1 juli 2016 is op grond van de reguliere procedure een omgevingsvergunning verleend. Op basis van de op 6 oktober 2016 ingediende aangepaste tekeningen is op 25 april 2017 de omgevingsvergunning d.d. 1 juli 2016 ingetrokken en per dezelfde datum een nieuwe omgevingsvergunning verleend. De vraag is of het college nog wel bevoegd was een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen en er sprake is van een rechtswege verleende vergunning? Er zou jurisprudentie zijn op basis waarvan is uitgemaakt, dat het college desondanks bevoegd is een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen? In deze vraag bevestigend wordt beantwoord, is de vraag wat de vindplaats is van de eventuele jurisprudentie?

Reageer
Re: intrekken omgevingsvergunning/verlenen nieuwe omgevingsvergunning
Naam:
pino (datum: 28-08-2017 16:26)

De vraag is denk ik of een aangepaste tekening automatisch een nieuwe aanvraag inhoud.

Re: intrekken omgevingsvergunning/verlenen nieuwe omgevingsvergunning
Naam:
Jeroen (datum: 28-08-2017 17:23)

Het is alleen de vraag of het wel juist is dat de oorspronkelijke vergunning is ingetrokken.
Als dat is door u verzocht dan is het correct.
Re: intrekken omgevingsvergunning/verlenen nieuwe omgevingsvergunning
Naam:
tim (datum: 28-08-2017 22:38)

wat is de wettelijke basis om op basis van ingediende tekeningen, na vergunningverlening om:
a. de verleende vergunning in te trekken; en
b. een nieuwe vergunning te verlenen.

??


Als de vergunninghouder na verlening ongevraagd stukken opstuurt, moet hij/zij dat zelf weten. Als het bouwplan veranderd, moet met een AANVRAAG indienen voor het gewijzigd uitvoeren van het vergunde bouwplan. (en natuurlijk wel binnen redelijke termijn reageren...).
Re: intrekken omgevingsvergunning/verlenen nieuwe omgevingsvergunning
Naam:
tim (datum: 28-08-2017 22:43)

edit:

indienen van nieuwe tekeningen is dus niet een nieuwe aanvraag. dit moet expliciet gebeuren met het formulier zoals voorgeschreven in de Mor. Wellicht is het goed om de juridische afdeling van de gemeente voor advies te vragen (ipv dit forum).
Re: intrekken omgevingsvergunning/verlenen nieuwe omgevingsvergunning
Naam:
pino (datum: 29-08-2017 07:54)

Als er geen aanvraag was is er dus ook geen termijn verstreken en geen vergunning van rechtswege ontstaan op de aangepaste tekeningen.
Ik neem aan dat het intrekken en opnieuw vergunnen wel in overleg met de aanvrager is gebeurd


Re: intrekken omgevingsvergunning/verlenen nieuwe omgevingsvergunning
Naam:
Leon (datum: 29-08-2017 08:24)

TS geeft aan dat de tekeningen zijn ingediend, ik ga er gemakshalve van uit dat dit dan ook een echte aanvraag is geweest. Ik zou ook niet weten hoe je het anders wil doen, als ik bij een gemeente zomaar tekeningen over de schutting gooi dan gaan ze wel vragen stellen lijkt me (nog even los van het feit dat 9 van de 10 aanvragen tegenwoordig via het OLO gaan). Wellicht dat TS even wat meer kan toelichten wat er nu precies speelt, zoals ik het begrijp is er twee keer een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning, bij het verlenen van aanvraag nr. 2 is aanvraag nr. 1 komen te vervallen. Dat is toch niet zo vreemd?
Re: intrekken omgevingsvergunning/verlenen nieuwe omgevingsvergunning
Naam:
pino (datum: 29-08-2017 13:04)

het gaat er om dat dit pas na lange tijd is gedaan
(bij een aanvraag is de vergunning naar het termijn (8 weken) van rechtswege verstrekt
De gemeente mag dan niet alsnog een vergunning afgeven)

ik denk dat de aanpassing is toegevoegd onder de bestaande vergunning er niet in behandeling is genomen
Re: intrekken omgevingsvergunning/verlenen nieuwe omgevingsvergunning
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 30-08-2017 15:42)

@Leon,

Nou, nee... voordat je stukken als aanvraag worden beschouwd moet je ten minste voldoen aan de welvoeglijkheidseisen uit de Awb. En als we het er dan over eens zijn dat het 'een aanvraag' is, dan moet die ook volledig zijn volgens de indieningsvereisten die ervoor gelden.

Wat de gemeente hier heeft gedaan, de vergunning 'in place' opnieuw verlenen met alleen een paar nieuwe stukken, kan volgens de regels eigenlijk niet. Die vervangende stukken hadden als een wijzigingsaanvraag, met formulier etc. moeten worden ingediend, die weer een eigen afhandelingstermijn had gekregen. Het resultaat is dan een tweede omgevingsvergunning voor het wijzigen van een andere omgevingsvergunning. In het dictum had dan aangegeven kunnen worden of er stukken uit de oude vergunning geheel of gedeeltelijk zouden komen te vervallen.

Of je de hele santekraam moet optuigen op die manier, ligt aan de omvang van de wijziging. Waarover ging dat dan precies?
Re: intrekken omgevingsvergunning/verlenen nieuwe omgevingsvergunning
Naam:
Leon (datum: 31-08-2017 10:07)

Zoals gezegd ging ik uit van een echte aanvraag, dat is dan ook een volledige aanvraag uiteraard. Maar nu ik de openingsvraag nog eens doorlees kan het inderdaad wel eens zijn dat dat juist niet het geval is geweest. Maar wellicht zou het ook handig zijn dat TS zelf even voor wat input zorgt hier...
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl