Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: is een kerktuin openbaar groen? (ivm brandoverslag)
Naam: bas (datum: 24-08-2017 05:57)

een pandje dat strak grenst aan een kerktuin wordt omgezet naar woonfunctie. om aan de daglichteisen te voldoen moeten ramen/dakvensters/dakkapellen worden toegevoegd (voornamelijk in een hellend dak). deze zullen uitkijken op de naastgelegen kerk met een stukje tuin/binnenplaats. voor privacy ben ik niet zo bang maar brandoverslag is wel een issue. zijn er in een dergelijk geval mogelijkheden te voldoen aan de spiegelsymmetrieregel?

er lijken geen brandwerende dakramen te bestaan, is dit een gat in de markt?
Reageer
Re: is een kerktuin openbaar groen
Naam:
Jeroen (datum: 24-08-2017 09:41)

1. Check het Burgerlijk Wetboek.
2. Brandveiligheid zal je moeten oplossen.

Re: is een kerktuin openbaar groen
Naam:
Jack , van SenS (datum: 24-08-2017 12:42)

Concreet wil je weten of de tuin van de kerk als openbaar groen beschouwd mag worden. Zoja, dan mag je bij het bepalen van brandoverslag v.w.b. spiegelsymmetrie immers uitgaan van afstand tot hart openbaar groen i.p.v. perceelgrens.

Waarschijnlijk zal het groen bij de kerk eigendom zijn van de parochie, en is het dus geen 'openbaar groen'. Als het wel vrij toegankelijk is, dan wordt het mogelijk al anders.

Andere optie is om gemeente en brandweer te vragen of je het mag beschouwen als 'openbaar groen' ook al is het dat strikt genomen niet. Misschien dat ze daar in mee willen gaan als het erg onwaarschijnlijk is dat daar ooit nog gebouwd wordt. Dan wordt bijv. de werkelijke afstand tot het kerkgebouw maatgevend om te kunnen bepalen wat nodig is om aan de weerstand tegen brandoverslag te kunnen voldoen, i.p.v. de afstand tot de perceelgrens.
Re: is een kerktuin openbaar groen
Naam:
Jeroen (datum: 24-08-2017 16:12)

Dat is nu het probleem met regels opgesteld door juristen. Technici hebben een andere kijk op bepaalde materie.

Re: is een kerktuin openbaar groen
Naam:
WvR (datum: 28-08-2017 16:40)

Is het niet zo dat je moet kijken naar de bestemming (en daarbij behorende bouwrechten) conform het bestemmingsplan. Indien er niet gebouwd mag worden conform het bestemmingsplan, en dat zal mogelijk het geval zijn in een kerktuin, mag je een grotere afstand hanteren voor het bepalen van een al dan niet benodigde brandscheiding. zie artikel 2.84 lid 8;

Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ruimte van een op een aangrenzend perceel gelegen gebouw wordt voor het op het andere perceel gelegen gebouw uitgegaan van een identiek maar spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Indien het perceel grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een perceel dat niet is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen vindt deze spiegeling plaats ten opzichte van het hart van die weg, dat water, dat groen of dat perceel.


Mogelijk dat als de kerktuin geen 'bouwrechten' heeft dat je geen brandscheiding hoeft te realiseren. Belangrijk is dan wel om te weten of de afstand tussen het te verbouwen pand en de (ik neem aan) kerk voldoende groot is om als gelijkwaardig te worden beschouwd.
Re: is een kerktuin openbaar groen
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 30-08-2017 15:55)

Het lijkt me simpel: Hoe dichtbij zit je bij de erfgrens? Wanneer je binnen 2 meter komt (haaks op je gevel/dak) mag je je voorzieningen als daglicht en ventilatie sowieso niet meer meetellen vanuit het bouwbesluit. Ook moet je niet verwachten dat je binnen 5 meter iets aan je spiegelsymmetrie gaat hebben.
Re: is een kerktuin openbaar groen
Naam:
Leon (datum: 31-08-2017 10:17)

Ik denk niet dat je dit met de standaard benadering van het Bouwbesluit van de grond gaat krijgen. Je zou eens bij de gemeente kunnen informeren of er op basis van gelijkwaardigheid iets mogelijk is. En de hamvraag is natuurlijk: wat is precies de definitie van openbaar groen?
Re: is een kerktuin openbaar groen
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 31-08-2017 12:49)

Bij gebrek aan definitie in het bouwbesluit zou je nog in de Wabo of Woningwet kunnen kijken, of afgeleiden daarvan.

In de definities van Bijlage II Bor staat een duidelijke definite, om te gebruiken bij de bepaling van vergunningvrije bouw. Die dekt de lading denk ik wel.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl