Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: doormelding BMI
Naam: Jack, van SenS (datum: 05-05-2017 12:14)

Bij zorggroepswoningen voor 24-u zorg is een BMI met volledige bewaking en doormelding vereist. Moet die doormelding naar de RAC (Regionale Alarm Centrale) of mag die ook naar een PAC (Particuliere Alarm Central)?
Reageer
Re: doormelding BMI
Naam:
Jack , van SenS (datum: 05-05-2017 12:26)

... ik bedoel natuurlijk groepszorgwoningen !
Re: doormelding BMI
Naam:
Frits (datum: 05-05-2017 15:56)

bb 2012, artikel 6.20 lid 4

Bij een woonfunctie voor zorg met zorg op afroep in een woongebouw of in een groepszorgwoning vindt rechtstreekse melding naar een zorgcentrale plaats. Bij 24-uurszorg in een woongebouw of in een groepszorgwoning vindt deze melding naar een zusterpost plaats.
Re: doormelding BMI
Naam:
Frits (datum: 05-05-2017 15:57)

24-uurs zorg: Aan de woning is een zorgaanbod van 24 uur per dag verbonden, middels in de woning of een zusterpost aanwezig personeel. Een «zusterpost» is een in de directe nabijheid van de woning gelegen post die 24 uur per dag bereikbaar is en van waaruit 24 uur per dag directe hulp aan de bewoner kan worden verleend.

Uit het vierde lid volgt of bij een woonfunctie voor zorg, die op grond van tabel I een brandmeldinstallatie moet hebben, ook een rechtstreekse melding naar een zorgcentrale of een zusterpost nodig is. In een dergelijk geval worden niet alleen de in de woning aanwezige personen gealarmeerd, maar vindt daarnaast ook melding naar de zorgcentrale plaats. Bij 24-uurs zorg in een woongebouw of een groepszorgwoning vindt die melding plaats naar de zusterpost. Deze melding naar zorgcentrale of zusterpost vindt dus plaats naast de eventuele doormelding aan de RAC zoals die op grond van de tabel moet plaatsvinden. Dat de brandmeldinstallatie ook wordt ingezet voor het melden aan de zorgcentrale of zusterpost is van belang omdat de – zelfstandig wonende – minder zelfredzame cliënten van de zorginstelling hulp nodig kunnen hebben bij het beoordelen van de situatie of bij het vluchten. Het begrip «doormelding» in dit besluit heeft betrekking op doormelding aan de RAC en bij melding gaat het om melding aan een zorgcentrale of zusterpost. Opgemerkt wordt dat NEN 2535 het onderscheid tussen melding en doormelding anders invult. NEN 2535 noemt elke melding op afstand een doormelding. Bepalend is echter hetgeen in dit besluit is opgenomen.
Re: doormelding BMI
Naam:
Frits (datum: 05-05-2017 16:01)

En volgens de tabel bijlage 1:

Groepszorgwoning 24u-zorg
Brandmeldinstallatie : volledig
Doormelding : Ja
Certificering : Ja

Dus naar de particuliere meldkamer voldoet niet.
Re: doormelding BMI
Naam:
Jack , van SenS (datum: 08-05-2017 10:24)

@ Frits; dank voor je uitgebreide reactie.

Mag ik het als volgt kort samenvatten:
Bij een BMI voor woonfunctie voor zorg is altijd sprake van doormelding naar PAC (zorgpost of zorgcentrale) en indien in tabel I van het bouwbesluit doormelding wordt vereist, dan is daarnaast ook doormelding naar RAC (brandweer) vereist?
Re: doormelding BMI
Naam:
Frits (datum: 08-05-2017 21:41)

Bij 24u-zorg in een woongebouw of groepszorgwoning is er altijd melding naar de RAC verplicht
Re: doormelding BMI
Naam:
Frits (datum: 08-05-2017 21:42)

En daarna moet je lid 4 erbij nemen
Re: doormelding BMI
Naam:
Frits (datum: 08-05-2017 21:43)

En bij 24u-zorg is dat dus een zusterpost!
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl