Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam: Eras g (datum: 07-09-2017 13:58)

Mijn vanaf de bouw bestaand ommuurd dakterras wordt extern aangevallen als bedreigend voor het dak van het buurhuis. Daaebij wordt een uit de lucht gegrepen norm gehanteerd. Mijn vraag zijn er uit de tijd rond 1935 officiele bouwnormen bekend voor de balasrbasrheid van begaanbare houten platte daken.
Bij voorbaat dank? U helpt mij bij mijn positiebepaling.
Reageer
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Jeroen (datum: 07-09-2017 14:24)

Waarschijnlijk zijn die er niet. Controleer de, naar ik aanneem, balklaag gewoon op basis van de huidige voorschriften. Controle op sterkte is vereist. Je moet dan wel de kwaliteit van de constructie (balken) beoordelen. Als die rot zijn (bij de oplegging) of aangetast door houtworm o.d. dan voldoet een berekening natuurlijk niet.

Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Jack , van SenS (datum: 07-09-2017 14:45)

Op grond waarvan zou uw dak 'bedreigend' zijn?

Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Eras g (datum: 07-09-2017 15:42)

Dank voor de snelle reacties. Mijn buurman wil het dak met bloempotten weghebben.
Een dak waar in 2004 het grind en vlonders met planten in potten een een grasveldje erop vevangen zijn door vernieuwde mastiek en dranagetegelsmet daarop dezelfde planten.

Nu komt hij met een bevriende constructeur die een rapport heeft opgesteld met vooroorlogse platte daken in Rotterdam zijn geconstrueerd volgens een norm die ligt onder 100 kg plus een brandweerman per m2.

Vandaar mijn vraag.
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Jeroen (datum: 07-09-2017 15:50)

Wat de basis is geweest is feitelijk niet van belang. Wel hoe het is uitgevoerd en wat de kwaliteit is.
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
pino (datum: 07-09-2017 15:59)

Welke oude normen er ook boven tafel komen feitelijk doen die er niet toe.
Er is op dit moment maar 1 wet van toepassing en dat is het huidige bouwbesluit.
U dakterras moet daaraan voldoen op niveau bestaand.
wat wil zeggen dat bij een rekenkundige controle
Het afkeurniveau zoals omschreven in de NEN8700 gehaald moet worden.

Als je het wilt controleren moet de afmetingen van de constructie opnemen
Eventuele aantastingen in kaart brengen en aan de hand hiervan de berekening uitvoeren.Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Eras g (datum: 07-09-2017 16:07)

Reactie op jack van sens,
Zijn officiele grond, risico's voor zijn dak dat aansluit aan mijndak door de zogenaamde overbelasting die sinds meer dan dertig jaar bestaat en nu 13 jaar na de laatste renovatie van dakbedekking. De belasting is toen door de betere drainage zeker niet verzwaard.
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Eras g (datum: 07-09-2017 16:25)

Nen8700 gaat over betonnen daken en gaat niet is op houten daken, dakteras/balkon?
Kan daar voor mijn houten platdak niet mee uit de voeten.
Is er een andere criterium voor toegelaten belastingberekening?

Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Leon (datum: 07-09-2017 16:36)

Raar verhaal. Dat zou dus praktisch betekenen dat die bevriende constructeur half Rotterdam lastig mag gaan vallen met z'n rapportje. Succes daar mee zou ik zeggen :)

Zoals gezegd moet de constructie voldoen aan de huidige eisen voor bestaande bouw. Niet meer en niet minder. Of je dat haalt is natuurlijk lastig te zeggen, maar wanneer het oorspronkelijk al gebouwd is als dakterras voorzie ik eigenlijk weinig problemen. Wanneer het een voormalig plat dak is kan het een ander verhaal zijn, aan te houden belastingcombinaties voor een plat dak zijn lager dan voor een betreedbare vloer. Als daar ook nog eens betontegels op liggen dan kan het wel eens 'interessant' worden. Maar goed, dat is koffiedik kijken nu...
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Leon (datum: 07-09-2017 16:41)

Praktisch: heb je toevallig in beeld wat de afmeting van de balklaag is, wat de tussenafstand van de balken is en wat de overspanning van de balken is? Dit geeft doorgaans vrij snel een indicatie of het kan of niet.

Praktisch 2: als het gebouw al zo lang staat dan zie ik geen reden waarom het nu ineens gevaarlijk zou moeten worden (uitgaande van een deugdelijke constructie, geen achterstallig onderhoud o.i.d.).
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Pino (datum: 07-09-2017 16:50)

de NEN8700 gaat over alle bestaande bouwwerken van kippenhokken tot kerncentrale's ongeacht van welk materiaal deze zijn gemaakt.Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Eras g (datum: 07-09-2017 17:26)

Antwoord aan Pino,

In nen8700 geen belastingsgrenzen voor houten daken die de bodem voor het dakterras vormen. Grind en drainage tegels ontlopen elkaar als belasting nauwelijks.
De dakdekkersfirma achtte de belasting door de planten in 20o4 goed draagbaar.
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 07-09-2017 17:28)

Laat de buurman maar een verzoek tot handhaving doen bij de gemeente, met het rapport als grondslag. Kijken hoever ze komen... :)
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Eras g (datum: 07-09-2017 18:13)

BWT vond het geen aanleiding om onmiddellijk tot handhaving over te gaan. Wat ook vreemd zou zijn daar BWT in 2010 het dak met belasting en de dakconstructie beken hebben, toem op basis van een privacy klacht die nergens op sloeg. Toen besloor de gemeente de klacht naast zich neer te leggen.
Nuwill BWT een omgevingsvergunning aanvraag voor een veertig jaar bestaand groen dak dat in 2004 het laatst aangepast, c.q. Verbeterd is, vernieuwd en beter gedraineerd. Nu met nieuwe normen komen zonder schaden de laatste ruim dertig jaar.
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
pino (datum: 07-09-2017 20:24)

in de NEN 8700 wordt de veiligheid gedefinieerd waaraan alle bestaande gebouwen moeten voldoen.
daarmee kan je de NEN-1990 serie (nieuwbouw) voor bestaande constructies gebruiken
(totaal zijn dit 87 delen of zoiets)

een dakterras bij een woning moet overigens een veranderlijke belasting van minimaal 250 kg/m2 aankunnen ongeacht het materiaal waarvan het dak gemaakt is.

Als de gemeente zou willen handhaven dienen zij aannemelijk te maken dat het dakterras niet voldoet. (zij mogen wettelijk niet beginnen met te verlangen dat jij aantoont dat het dak voldoet)

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Eurocodes/Beoordelen-van-bestaande-bouwconstructies-NEN-8700.htm


Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Jeroen (datum: 07-09-2017 21:00)

Als de gemeente in actie moet komen, dan moeten zij aantonen dat de constructie te zwak is.
Hoe moeten zij dat doen?
De dakconstructie openbreken en inspecteren? Proefbelasten met het risico op bezwijken?
Praktisch vrijwel onmogelijk.
Het komt er op neer dat wel duidelijk moet zijn dat er ernstig gevaar is, anders begin je daar toch niet aan.
Zeker niet als het geen consequenties heeft voor derden.
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Eras g (datum: 07-09-2017 21:16)

Hartelij dank voor het delen van kennis en advies.
Alle goeds,
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Leon (datum: 08-09-2017 08:27)

@Jeroen
Tja, die 'bevriende constructeur' heeft blijkbaar ook ergens een aanknopingspunt gevonden. Of het hout snijdt is natuurlijk de vraag. Maar wellicht zijn er in het gemeentearchief gegevens bekend over hoe e.e.a. destijds gebouwd is. Wellicht geeft dat aanleiding tot enige zorgen, maar zoals al gezegd: dat lijkt me sterk...
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Eras g (datum: 08-09-2017 08:48)

Van uitgerekend dit appartementsgebouw geen berekeningen en constructie tekeningen van omringende blokken wel. De bouwkundige geeft aan niet over tekeningen of berekeningen te beschikken. Mag ik ervan uitgaan dat de omringende gebouwen deels ook door hetzelfde architectencollectief ontworpen dezelfde dakconstructiekwaliteiten gebruiken. Was dat gebruikelijk?
Dank voor u reacties.
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Jeroen (datum: 10-09-2017 14:56)

Probleem is dat je feitelijk nergens anders van uit kan gaan dan van de werkelijke situatie en de kwaliteit van de bestaande constructie. Dat vergt onderzoek en vrijwel zeker opbreken van de constructie.
Proefbelasten kan ook. Alleen wanneer de constructie bezwijkt dan heb je niets meer.
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Eras g (datum: 11-09-2017 08:54)

Dank voor alle reacties. Is er ervaring met opschorting van oordeel tot over enige jaren in het kader van regulier onderhoud sowieso de mastiek nagelopen moet worden. De huidige belasting ligt ver onder de nen8700 norm?


Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Jeroen (datum: 11-09-2017 09:58)

Feitelijke belastingen en rekenbelasting zijn verschillende zaken.
De aanwezige belasting zegt op zich niets over de veiligheid van een dak.
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Leon (datum: 11-09-2017 12:50)

Ik zou me er niet al te druk over maken eerlijk gezegd. Als de buurman van mening is dat er wat loos is, dan stapt hij maar naar de gemeente. Ondergedimensioneerde daken laten zich over het algemeen ook wel zien, dat is het voordeel van hout: het dondert niet zomaar ineens naar beneden, het zal zich eerst vertalen in een hol dak en/of een bol plafond (uitgaande van plafon direct bevestigd aan het dak). Met andere woorden: de boel gaat doorhangen. Ik heb zo het vermoeden dat er hier wat anders speelt dan constructie maar dat men deze kaart speelt om de boel aan te laten passen o.i.d. Maar goed, dat zijn slechts vermoedens natuurlijk.
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 11-09-2017 16:30)

Daarnaast ben je alleen verplicht een omgevingsvergunning voor bouwen aan te vragen wanneer je iets fysiek verbouwt. Wanneer ze er op grond van het gebruik aan twijfelen dat het dak de belasting houdt, moeten ze u aanschrijven dat gebruik te laten ophouden. Niet melden dat u een aanvraag moet doen.
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Eras g (datum: 11-09-2017 19:34)

Dank, U allen helpt mij en mijn vrouw zeer!
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Eras g (datum: 13-09-2017 18:04)

1. Is het vervangen van grind met houten vlonders door drainagetegels op rubber/kunsrstof schijven, vergunningsplichtig onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
2. Zijn daar rechterlijke uitspraken over bekend en zo welke waar te vinden.
3. Zijn er uitspraken over bestaande terassen daterend van voor de invoering omgevingsrecht, die na de invoering van de omgevingsvergunning zijn afgekeurd?

Bij voor baat dank voor advies.
Re: Norm voor platdak belasting voor bouw geldig in dertiger jaren
Naam:
Eras g (datum: 30-09-2017 15:54)

De dakcontructie is door de door mij ingeschakelde bouwkundige beoordeeld na visueel onderzoek tussendaks bleek het een dakterras dat sterk onderbouwd is op basis van metaal skeletbouw met zware normbalken en hoh 56 cm.
Van een boiwwerk van twee rotterdamse architecten, ware ook niet anders te verwachten. Dank voor alle adviezen die mij sterte om me te weren. ,
Alle goeds.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl