Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Niet aan elkaar grenzende ruimten in n verblijfsgebied
Naam: Peter (datum: 09-06-2017 10:36)

In Bouwbesluit 2003 stond in de definitie van een verblijfsgebied de voorwaarde dat het moest gaan om "aan elkaar grenzende ruimten". Die voorwaarde staat niet meer in Bouwbesluit 2012. Mag n verblijfsgebied nu uit niet aan elkaar grenzende ruimten bestaan?
Reageer
Re: Niet aan elkaar grenzende ruimten in één verblijfsgebied
Naam:
Cees (datum: 12-06-2017 11:16)

De definitie voor verblijfsgebied is:
gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven van personen;

Als je naar de definitie van gebruiksgebied kijkt dan mag het meerdere ruimtes zijn.

De definitie van gebruiksgebied is:
vrij indeelbaar gedeelte van een gebruiksfunctie waar voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden, dat bestaat uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen ruimten gelegen in een brandcompartiment die niet door een dragende scheidingsconstructie van elkaar zijn gescheiden en die geen toiletruimte, badruimte, technische ruimte of verkeersruimte zijn, tenzij die ruimte zelf een functieruimte is;

Re: Niet aan elkaar grenzende ruimten in één verblijfsgebied
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 12-06-2017 13:20)

De regel was niet dat ruimtes aan elkaar moeten gelden, maar dat er alleen maar ruimtes van n functie in het VG mogen liggen.

Ook zijn er ruimtes (bijv. verkeersruimtes) die niet in een VG kunnen liggen.

Wanneer je op grond daarvan een ontwerp maakt zou je vanzelf duidelijk moeten worden waar je VG's liggen.
Re: Niet aan elkaar grenzende ruimten in één verblijfsgebied
Naam:
Peter (datum: 05-09-2017 16:15)

Wellicht heb ik mijn vraag niet concreet genoeg gemaakt. Daarom een concreet voorbeeld. Ik heb een woning met een slaapkamer voor en een slaapkamer achter. Tussen beide slaapkamers ligt een badkamer. Mag ik beide slaapkamers beschouwen als n verblijfsgebied?
Re: Niet aan elkaar grenzende ruimten in één verblijfsgebied
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 06-09-2017 12:50)

Systematiek is niet veranderd ten opzichte van BB2003. Zie ook pagina 36 van het Praktijkboek Bouwbesluit 2012.

Je verkeersuimte, bad- en toiletruimte zijn wel gelinkt aan de gebruiksfunctie, maar geen onderdeel van het gebruiksgebied, en dus ook niet van het verblijfsgebied. Je zult op je verdieping dus 2 verblijfsgebieden krijgen, die op hun beurt weer bestaan uit n of meerdere verblijfsruimten
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl